Konferencja Prasowa Tarnowskie Macewy

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy na spotkanie podczas którego uczestnicy projektu opowiedzą o inwentaryzacji macew na żydowskim cmentarzu w Tarnowie. Już po raz trzeci pracujemy nad odkrywaniem zapomnianych biografii żydowskich mieszkańców Tarnowa. W tym roku pracujemy nad rozszyfrowaniem kolejnych 300 inskrypcji.
Serdecznie zapraszamy!

Fot. Piotr Morawski

https://www.facebook.com/events/268750607008425/

Projekt Tarnowskie macewy – obóz dla wolontariuszy. Edycja 3

Projekt “Tarnowskie macewy – obóz dla wolontariuszy. Edycja 3” dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – “Wolontariat dla dziedzictwa”.

Głównym celem projektu jest zachęcenie młodzieży do odkrywania dziedzictwa poprzez skatalogowanie części kwatery I, ok. 300 macew znajdujących się na żydowskim cmentarzu w Tarnowie. Drugim bardzo ważnym celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy młodzieży na temat dziedzictwa żydowskiego w Tarnowie.
Uczestnicy projektu zdobywają szeroką wiedzę merytoryczną dzięki uczestnictwu w inwentaryzacji nagrobków oraz publikacji wyników własnej pracy inwentaryzacyjnej.

Etapy projektu:

  • Pierwszym etapem projektu (8-13 lipca 2018) jest obóz dla wolontariuszy w czasie, którego uczestnicy pod opieką dr hab. Leszka Hońdo oraz Maxa Puzio – doktoranta z Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzą inwentaryzację.
  • Drugim etapem projektu (sierpień-październik 2018) jest opracowanie i udostępnienie zinwentaryzowanych macew.

Partnerzy projektu:

  • Instytut Judaistyki UJ
  • Tarnowska.tv

Wszystkie działania prowadzone są w porozumieniu z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków oraz Gminą Wyznaniową Żydowską w Krakowie (właścicielem cmentarza).

Projekt Kompetentni uczniowie w Tarnowie

Fundacja AntySchematy 2 jest jednym z partnerów projektu „Kompetentni uczniowie” realizowanego przez Instytut Europeistyki UJ.
24 kwietnia br. w Tarnowie przedstawiciele Fundacji Ewelina Malik-Warzecha i Tomasz Malec przeprowadzili warsztaty pt. „idea promocji kultury lokalnej oraz dążenie do budowania mostów międzykulturowych”. W czasie zajęć uczniowie zwiedzili cmentarz żydowski w Tarnowie. Próbowali odpowiedzieć na pytania, jaką rolę kultura lokalna pełni w życiu mieszkańców Tarnowa oraz, co oznacza uczestnictwo w kulturze. Projekt zatytułowany „Kompetentni uczniowie”, POWR.03.01.00-00-C064/16, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”, w programie Ścieżki Kopernika 2.0)

X Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu Sędziszów Małopolski na Podkarpaciu.

Trwają X Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu. 26 stycznie br. w Sędziszowie Małopolskim uczczono pamięć o ofiarach Holokaustu. Obchody rozpoczęły się od modlitwy na cmentarzu żydowskim. Następnie w budynku ratusza odbyła się projekcja filmu ,,Polin”, wykład Tomasza Malca na temat Społeczności Żydowskiej w Sędziszowie Małopolskim w 1935 roku oraz prelekcja Eweliny Malik-Warzecha na temat doświadczenia Zagłady w perspektywie dzieci żydowskich. Fundacja AntySchematy 2 jest współorganizatorem obchodów.

Projekt „Kompetentni uczniowie”


Fundacja AntySchematy 2 jest jednym z partnerów projektu „Kompetentni uczniowie” realizowanego przez Instytut Europeistyki UJ.15 grudnia br. przedstawiciele Fundacji Ewelina Malik i Tomasz Malec przeprowadzili warsztaty dotyczące współpracy w zespole międzykulturowym.Projekt zatytułowany „Kompetentni uczniowie”, POWR.03.01.00-00-C064/16, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”, w programie Ścieżki Kopernika 2.0)