Konferencja Prasowa Tarnowskie Macewy

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy na spotkanie podczas którego uczestnicy projektu opowiedzą o inwentaryzacji macew na żydowskim cmentarzu w Tarnowie. Już po raz trzeci pracujemy nad odkrywaniem zapomnianych biografii żydowskich mieszkańców Tarnowa. W tym roku pracujemy nad rozszyfrowaniem kolejnych 300 inskrypcji.
Serdecznie zapraszamy!

Fot. Piotr Morawski

https://www.facebook.com/events/268750607008425/

Projekt Tarnowskie macewy – obóz dla wolontariuszy. Edycja 3

Projekt “Tarnowskie macewy – obóz dla wolontariuszy. Edycja 3” dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – “Wolontariat dla dziedzictwa”.

Głównym celem projektu jest zachęcenie młodzieży do odkrywania dziedzictwa poprzez skatalogowanie części kwatery I, ok. 300 macew znajdujących się na żydowskim cmentarzu w Tarnowie. Drugim bardzo ważnym celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy młodzieży na temat dziedzictwa żydowskiego w Tarnowie.
Uczestnicy projektu zdobywają szeroką wiedzę merytoryczną dzięki uczestnictwu w inwentaryzacji nagrobków oraz publikacji wyników własnej pracy inwentaryzacyjnej.

Etapy projektu:

  • Pierwszym etapem projektu (8-13 lipca 2018) jest obóz dla wolontariuszy w czasie, którego uczestnicy pod opieką dr hab. Leszka Hońdo oraz Maxa Puzio – doktoranta z Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzą inwentaryzację.
  • Drugim etapem projektu (sierpień-październik 2018) jest opracowanie i udostępnienie zinwentaryzowanych macew.

Partnerzy projektu:

  • Instytut Judaistyki UJ
  • Tarnowska.tv

Wszystkie działania prowadzone są w porozumieniu z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków oraz Gminą Wyznaniową Żydowską w Krakowie (właścicielem cmentarza).

Konferencja “Wspólnie dla dziedzictwa”

W poniedziałek 11.12.2017 odbyła się konferencja “Wspólnie dla dziedzictwa” podsumowująca 2 lata Programu dotacyjnego Wolontariat dla dziedzictwa. Uczestnikom konferencji przedstawiliśmy film “Powód do dumy” oraz premierową odsłonę zbioru reportaży o wolontariacie “Coś bierzemy, coś dajemy”. Goście mogli również wziąć udział w panelu dyskusyjnym o barierach, szansach i wyzwaniach dla wolontariatu, prezentacjach projektów oraz warsztatach edukacyjnych.
http://bit.ly/2z8NzuJ

Prawosławny skrawek Tarnowa


Celem warsztatów „Prawosławny skrawek Tarnowa” jest kształtowanie szacunku i wrażliwości artystycznej oraz postawy zainteresowania historią, tradycją oraz wielokulturowością lokalnej mniejszości. Celem jest także wypracowanie w uczniach umiejętności odbioru sztuki i informacji w niej zawartych z uwzględnieniem specyfiki przekazu i środków przekazu.
Zakładając, że niewiedza i brak świadomości w odniesieniu do wielokulturowego dziedzictwa oraz historii i sztuki regionu jest największym wrogiem dla rozwoju lokalnego oraz budowania świadomego artystycznie i historycznie społeczeństwa, Fundacja AntySchematy 2 chce rozbudzić w młodzieży uczestniczącej do szkół średnich w Tarnowie chęci obcowania z kulturą i sztuką obecnych mniejszości narodowych i etnicznych region. Działaniu przyświeca idea promocji kultury lokalnej oraz dążenie do budowania mostów międzykulturowych.