Konferencja “Wspólnie dla dziedzictwa”

W poniedziałek 11.12.2017 odbyła się konferencja “Wspólnie dla dziedzictwa” podsumowująca 2 lata Programu dotacyjnego Wolontariat dla dziedzictwa. Uczestnikom konferencji przedstawiliśmy film “Powód do dumy” oraz premierową odsłonę zbioru reportaży o wolontariacie “Coś bierzemy, coś dajemy”. Goście mogli również wziąć udział w panelu dyskusyjnym o barierach, szansach i wyzwaniach dla wolontariatu, prezentacjach projektów oraz warsztatach edukacyjnych.
http://bit.ly/2z8NzuJ

Prawosławny skrawek Tarnowa


Celem warsztatów „Prawosławny skrawek Tarnowa” jest kształtowanie szacunku i wrażliwości artystycznej oraz postawy zainteresowania historią, tradycją oraz wielokulturowością lokalnej mniejszości. Celem jest także wypracowanie w uczniach umiejętności odbioru sztuki i informacji w niej zawartych z uwzględnieniem specyfiki przekazu i środków przekazu.
Zakładając, że niewiedza i brak świadomości w odniesieniu do wielokulturowego dziedzictwa oraz historii i sztuki regionu jest największym wrogiem dla rozwoju lokalnego oraz budowania świadomego artystycznie i historycznie społeczeństwa, Fundacja AntySchematy 2 chce rozbudzić w młodzieży uczestniczącej do szkół średnich w Tarnowie chęci obcowania z kulturą i sztuką obecnych mniejszości narodowych i etnicznych region. Działaniu przyświeca idea promocji kultury lokalnej oraz dążenie do budowania mostów międzykulturowych.

Bon Edukacyjny 2017 Prawosławny Skrawek Tarnowa Bizantyjski mistycyzm ikony.

“Prawosławny skrawek Tarnowa” Bizantyjski mistycyzm ikony. Ikonografia – widzialny obraz Niewidzialnego oraz towarzysząca mu wystawa ikon. Nowy projekt Fundacji AntySchematy 2, tym razem dla upamiętnienia wielokulturowości, w szczególności prawosławia, historii ikony i jej warsztatu oraz historii obecności cerkwi w Tarnowie, w czasie I wojny światowej. Realizowany będzie w formie warsztatów dla grupy uczniów szkół tarnowskich. Jest to kolejny projekt promujący kulturę lokalną i budujący mosty wielokulturowości. Poprzez ten projekt Fundacja chce wykształcić w młodzieży postawę zrozumienia, szacunku i zainteresowania dla religii, sztuki i muzyki wywodzącej się z innej kultury, w szczególności ikonograficznych przekazów kultury i religii prawosławia.

X Dni Pamięci w Rymanowie 75 rocznica Zagłady Żydów Rymanowa „Byliśmy, Jesteśmy”


X Dni Pamięci w Rymanowie 75 rocznica Zagłady Żydów Rymanowa „Byliśmy, Jesteśmy”.
Dzisiaj, dzień 13 sierpnia 2017 jest taki sam, jak 75 lat temu. Upał. Ten dzień, 13 sierpnia 1942 roku, był ostatnim dniem istnienia rymanowskiego getta. Pierwszą grupę starców, kobiet i dzieci (liczącą ok. 100 osób) wywieziono koło Barwinka, rozstrzelano w lesie na stoku Błudnej i pogrzebano we wspólnej mogile z rozstrzelanymi Żydami z Dukli. Potem Niemcy zebrali na Rynku ok. 1500 Żydów z Rymanowa i okolicy. Przez wiele godzin trzymali w upale, bez wody, potem popędzili ponad 5 kilometrów drogą na stację kolejową do Wróblika Szlacheckiego. Tam stały już bydlęce wagony. Kolejka transportów do obozu zagłady w Bełżcu była tak długa, że zrobił się zator na torach. Na transport ludzie czekali trzy dni, w skwarze, bez jedzenia i picia, nie zdając sobie sprawy z tego, co z nimi będzie. Wielu z nich nie dożyło odjazdu z Wróblika. Tylko doktor Emanuel Frenkel nie wsiadł do pociągu śmierci. Wybrał śmierć z własnej ręki. Popełnił samobójstwo, krzycząc do Niemców. – Zobaczycie, i tak zostaniecie pokonani! Ostatni rabin rymanowski Alter Horowitz, po kądzieli potomek cadyków sadogórskich, zginął w 1944 r. w Oświęcimiu.
Fundacja AntySchematy2 od 10 lat bierze udział w upamiętnieniu Ofiar z Rymanowa. Dziękujemy Organizatorom m.in. Malka Shacham Doron oraz pozostali i wielu Przyjaciołom za wspólne chwile ku czci zamordowanych w Rymanowie Żydów, obywateli Polskich. Kultura pamięci i kult człowieczeństwa aby nigdy więcej nie powtórzyły się takie dni i takie lata.

Antyschematowcy w 75. rocznicę upamiętnili ofiary zbrodni hitlerowskiej w lesie w Krajowicach.

Fundacja AntySchematy2, Tomasz Malec i Inga Marczyńska z dziećmi i przyjaciółmi, w 75. rocznicę upamiętnili ofiary zbrodni hitlerowskiej w lesie w Krajowicach. 12 sierpnia 1942 roku hitlerowcy zamordowali w lesie w Krajowicach 260 osób – żydowską społeczność Polski. Mogiła ludności żydowskiej upamiętnia ludzi, którzy w 1942 roku zostali wysiedleni ze swoich domów z gminy Kołaczyce, Brzostek i okolicznych wsi a potem przewiezieni do przejściowego obozu dla Żydów, utworzonego w Kołaczycach.
Po kilkunastodniowym pobycie w obozie, ludzie, ograbienie ze wszystkiego, zostali przewiezione do lasu w Krajowicach i rozstrzelani. Dzieci mordowano w okrutny sposób. W mogile pochowany jest pradziadek Tamar i Daphne Dor-Ner , Abraham Berl z córkami, synami i zięciem oraz wiele innych zacnych żydowskich osobowości społeczności kołaczyckiej. W lesie, w ukryciu, przez lata leżała w trawie tylko symboliczna macewa niewiadomego pochodzenia. Dzisiaj teren mogiły ogrodzono a macewę wraz z tablicą wmontowano w miejsce upamiętnień. Przyszedł wreszcie czas na upamiętnienie ofiar tej straszliwej zbrodni ludobójstwa. Dyr. Adam Bartosz z Muzeum Okręgowego w Tarnowie i prof. Jonathan Webber z UJ w Krakowie wykonali ogrodzenie mogiły.
Mogiła przykryta jest kamienną płytą, na której widnieje napis: „Tu spoczywają szczątki około 260 osób z Kołaczyc, zamordowanych 12 sierpnia 1942 roku przez hitlerowskich zbirów”.