W Jaśle uczczono pamięć ofiar Holokaustu

W Jaśle uczczono dziś pamięć ofiar Holokaustu. Na cmentarzu żydowskim, miejscu kaźni Żydów w czasie II wojny światowej odmówiono modlitwy, złożono okolicznościowy wieniec oraz zapalono znicz. Młodzież miała okazję wysłuchać prelekcji przygotowanej przez fundację AntySchematy2.

http://www.jaslo4u.pl/wspolna-pamiec-o-bolesnej-historii-ne…