Projekt Kompetentni uczniowie w Tarnowie

Fundacja AntySchematy 2 jest jednym z partnerów projektu „Kompetentni uczniowie” realizowanego przez Instytut Europeistyki UJ.
24 kwietnia br. w Tarnowie przedstawiciele Fundacji Ewelina Malik-Warzecha i Tomasz Malec przeprowadzili warsztaty pt. „idea promocji kultury lokalnej oraz dążenie do budowania mostów międzykulturowych”. W czasie zajęć uczniowie zwiedzili cmentarz żydowski w Tarnowie. Próbowali odpowiedzieć na pytania, jaką rolę kultura lokalna pełni w życiu mieszkańców Tarnowa oraz, co oznacza uczestnictwo w kulturze. Projekt zatytułowany „Kompetentni uczniowie”, POWR.03.01.00-00-C064/16, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”, w programie Ścieżki Kopernika 2.0)