IV Dzień Pamięci w Jaśle

W dniu 17 sierpnia 2021 r. w Jaśle odbyło się upamiętnienie 79. rocznicy eksterminacji społeczności Żydowskiej z Jasła i okolic do obozu zagłady w Bełżcu. W chwili zadumy i modlitwy na cmentarzu żydowskim w Jaśle i pod tablicą upamiętniającą te wydarzenia, prezes naszej fundacji Tomasz Kocur wraz z pracownikami fundacji oddał hołd wszystkim pomordowanym w tym czasie. Magdalena Białek odczytała list od Georgesa Fenigera – potomka jasielskich Żydów, który tym razem nie będzie mógł być z nami osobiście, natomiast Tomasz Gebner poprowadził modlitwę. W upamiętnieniu uczestniczyli przedstawiciele władz miasta Jasło i starostwa powiatowego w Jaśle. Byli również dyrektorowie szkół z Jasła i mieszkańcy Jasła. Dziękujemy wszystkim przybyłym za wspólną modlitwę i za podtrzymywanie pamięci, która wiele dla naszej fundacji wiele znaczy.

Media o wydarzeniu:

Sprzątanie cmentarza żydowskiego w Jaśle – maj 2021

W zeszłym tygodniu wraz z 15 wolontariuszami sprzątaliśmy cmentarz żydowski w Jaśle. Kosiliśmy trawę, grabiliśmy stare liście, zbieraliśmy gałęzie. Udało nam się także rozpocząć tworzenie mapy nagrobków znajdujących się na tym cmentarzu i kompletować dokumentację samych nagrobków poprzez robienie im bardzo szczegółowych zdjęć. Działania te były możliwe dzięki finansowemu wsparciu naszych darczyńców – potomków jasielskich Żydów. Bardzo dziękujemy naszym wspaniałym Wolontariuszom i Wolontariuszkom za ich czas i pomoc!

Sprzątanie to pierwsza faza projektu “Zanim będzie za późno” finansowanego przez Forum Dialogu.

http://dialog.org.pl/pl/

III Dzień Pamięci w Jaśle

W dniu 17.08.2019 roku odbyły się uroczystości II Dnia Pamięci poświęconego żydowskiej społeczności Jasła. Wszyscy zebrani zgromadzili się pod bramą cmentarza w Jaśle, gdzie powitał ich prezes Fundacji AntySchematy2  Tomasz Malec oraz dr hab. Leszek Hońdo z Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przedstawiono założenia projektu “Zanim będzie za późno, w ramach którego odbyło się dzisiejsze upamiętnienie, po czym zgromadzeni udali się na dworzec kolejowy, gdzie Magdalena Białek przypomniała historię deportacji jasielskich Żydów do obozu Zagłady w Bełżcu i odczytała imiona ofiar odnalezione w Instytucie Pamięci Yad Vashem. Centralnym elementem obchodów było odsłonięcie tablicy pamiątkowej oraz przemówienie przedstawiciela potomków jasielskich Żydów Georgesa Fenigera, który w 2017 roku po 50 latach po raz pierwszy przyjechał do Jasła, skąd pochodziła jego rodzina i mówił o konieczności budowania mostów pozwalającym młodym ludziom na zrozumienie jak wiele żyć zniszczył Holokaust i jak ta tragedia zraniła wiele pokoleń ocalonych. Ostatnim elementem upamiętnienia był wykład dr hab. Leszka Hońdo przedstawiający specyfikę żydowskiego cmentarza w Jaśle. Na uroczystościach byli obecni Adam Pawluś – Foreman Powiatu w Jaśle, Stanisław Pankiewicz – Wicestarosta, Patrycja Bimkiewicz – Kierowniczka Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu miejskiego w Jaśle, Hubert Czerwonka z Urzędu miejskiego, Agata Koba Rzecznik Urzędu Miasta, Katarzyna Koczwara reprezentująca dyrekcję Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle, major Piotr Chmielowski reprezentujący dyrekcję Zakładu Karnego w Jaśle, mieszkańcy Jasła, Nowego Żmigrodu, przedstawiciele rodziny Sprawiedliwych p. Pikulowie, liderzy Forum Dialogu oraz przedstawiciele lokalnych mediów. Po skończonych uroczystościach uczestnicy udali się na poczęstunek do restauracji U Schabińskiej, na budynku której została umieszczona tablica. Jesteśmy ogromnie wdzięczni wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że to upamiętnienie mogło mieć miejsce. W przemowach zarówno władz lokalnych jak i organizatorów motywem przewodnim było przypominanie, że ofiary Holokaustu byli obywatelami polskimi, a obecnie patrząc w przeszłość, ucząc się jej i akceptując powinniśmy budować podwaliny pod dialog dla przyszłych pokoleń.

 

Prasa o wydarzeniu:

http://www.terazjaslo.pl/2020/08/iii-dzien-pamieci-o-zydach-jasielskich/

https://www.jaslo365.pl/galerie/539-jaslo/40-iii-dzien-pamieci-w-jasle

https://www.powiat.jaslo.pl/aktualnosci/kultura/1226-iii-dzien-pamieci-poswiecony-zydowskiej-spolecznosci-jasla

II Dzień Pamięci w Jaśle

W dniu 17.08.2019 roku odbyły się uroczystości II Dnia Pamięci poświęconego żydowskiej społeczności Jasła. Wszyscy zebrani zgromadzili się pod bramą cmentarza w Jaśle, gdzie powitał ich prezes Fundacji AntySchematy2 Tomasz Malec oraz dr hab. Leszek Hońdo z Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przedstawiono założenia projektu “Zanim będzie za późno” finansowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa z programu Wspólnie dla dziedzictwa, w ramach którego odbyło się dzisiejsze upamiętnienie, po czym zgromadzeni udali się na dworzec kolejowy, gdzie Magdalena Białek przypomniała historię deportacji jasielskich Żydów do obozu Zagłady w Bełżcu i odczytała imiona ofiar odnalezione w Instytucie Pamięci Yad Vashem. Centralnym elementem obchodów było odsłonięcie tablicy pamiątkowej oraz przemówienie przedstawiciela potomków jasielskich Żydów Georgesa Fenigera, który w 2017 roku po 50 latach po raz pierwszy przyjechał do Jasła, skąd pochodziła jego rodzina i mówił o konieczności budowania mostów pozwalającym młodym ludziom na zrozumienie jak wiele żyć zniszczył Holokaust i jak ta tragedia zraniła wiele pokoleń ocalonych. Ostatnim elementem upamiętnienia był wykład dr hab. Leszka Hońdo przedstawiający specyfikę żydowskiego cmentarza w Jaśle. Na uroczystościach byli obecni Adam Pawluś – Foreman Powiatu w Jaśle, Stanisław Pankiewicz – Wicestarosta, Patrycja Bimkiewicz – Kierowniczka Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu miejskiego w Jaśle, Hubert Czerwonka z Urzędu miejskiego, Agata Koba Rzecznik Urzędu Miasta, Katarzyna Koczwara reprezentująca dyrekcję Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle, major Piotr Chmielowski reprezentujący dyrekcję Zakładu Karnego w Jaśle, mieszkańcy Jasła, Nowego Żmigrodu, przedstawiciele rodziny Sprawiedliwych p. Pikulowie, liderzy Forum Dialogu oraz przedstawiciele lokalnych mediów. Po skończonych uroczystościach uczestnicy udali się na poczęstunek do restauracji U Schabińskiej, na budynku której została umieszczona tablica. Jesteśmy ogromnie wdzięczni wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że to upamiętnienie mogło mieć miejsce. W przemowach zarówno władz lokalnych jak i organizatorów motywem przewodnim było przypominanie, że ofiary Holokaustu byli obywatelami polskimi, a obecnie patrząc w przeszłość, ucząc się jej i akceptując powinniśmy budować podwaliny pod dialog dla przyszłych pokoleń.

“Projekt dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa”