Ocalić od zapomnienia – Ryglice 2020

W miesiącach wrześniu i październiku 2020 r. Fundacja AntySchematy 2 zorganizowała projekt badawczo-edukacyjny pt. „Ocalić od zapomnienia. Działania na cmentarzu żydowskim w Ryglicach”. Ryglicki projekt polegał na posprzątaniu, przeprowadzeniu inwentaryzacji nagrobków oraz warsztatów ornamentyki namacewnej. W sprzątaniu i inwentaryzacji wzięli udział uczniowie i uczennice z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie, natomiast w warsztatach uczestnicy z Szkoły Podstawowej w Ryglicach. Opracowaniem zgromadzonego materiału i przygotowaniem publikacji w formacie pdf zajęli się studenci i absolwenci Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pod opieką merytoryczną dr hab. Leszka Hońdo. Koordynacją projektu kierowała dr Katarzyna Suszkiewicz, a opiekę logistyczną i digitalizacją materiałów zajmował się Tomasz Malec.
Partnerami projektu był Urząd Miasta w Ryglicach, Szkoła Podstawowa w Ryglicach, Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie oraz Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Projekt został zrealizowany ze środków Narodowego Instytutu Dziedzictwa w ramach programu „Wspólnie dla dziedzictwa”.
Rezultatami działań w Ryglicach jest zmiana w krajobrazie cmentarza, który został dokładnie wysprzątany, zgromadzone materiały i wstępna inwentaryzacji około 300 macew znajdujących się na cmentarzu żydowskim oraz spis osób pochowanych na tym cmentarzu i publikacja pdf zawierająca inskrypcje z nagrobków.

Odnośniki:

Mapa cmentarza:


Tabela ze spisem osób

Publikacja - Ryglice 2020

Publikacja PDF do pobrania