Przedsiębiorstwo społeczne

W ramach projektu MOWES fundacja AntySchematy 2 stworzyła przedsiębiorstwo społeczne w celu poszerzenia swojej działalności statutowej o przedmiot działalności gospodarczej. W ramach planowanej działalności gospodarczej zamierza świadczyć usługi w dwóch obszarach tj. usługi porządkowe kod PKD 81.30.Z oraz organizacja wycieczek genealogicznych dla turystów kod PKD 63.30.D. W ramach pierwszego obszaru przedmiotem działalności będą usługi porządkowe i sprzątanie dla szerokiego grona klientów, w tym głównie profesjonalne porządkowanie zaniedbanych cmentarzy należących do mniejszości żydowskiej,  które są usytuowane w dwóch województwach (podkarpackim i małopolskim). Dodatkowo fundacja będzie świadczyć usługi w zakresie koszenia powierzchni zielonych, wykaszania rowów, miejsc trudno dostępnych, przycinania i wycinki krzewów, drzew, odśnieżania chodników, placów, parkingów, odnawiania ogrodzeń poprzez oczyszczenie powierzchni, malowanie, drobne naprawy.

Opis i cennik usług na roboty komunalne