Członkowie fundacji

Tomasz Kocur

Tomasz Kocur Malec
Absolwent historii na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pracę magisterską pt.: „Zakres i funkcjonowanie negatywnych postaw Polaków wobec Żydów w okresie międzywojennym” napisał pod kierunkiem prof. dr hab. Wacława Wierzbieńca. Ukończył studia podyplomowe: Wiedza o Społeczeństwie, Oligofrenopedagogika, Tyflopedagogika. Był pracownikiem Szkół Specjalnych w Ropczycach, Jaśle i Zbylitowskiej Górze. Twórca Projektu AntySchematów 2, a także odwzorowywania ornamentyki na macewach za pomocą węgla i kartki, organizator konferencji i konkursów dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i specjalnych na temat mniejszości narodowych i etnicznych (konferencja młodzieżowa „Miejsca pamięci o Holokauście w naszej małej ojczyźnie” w Gimnazjum Integracyjnym w Pustkowie (2008); I Mini Konferencja dla młodzieży „Dzieciństwo którego nie było. Holokaust to nie tylko zagłada świata dorosłych” w Zbylitowskiej Górze (2013), a także wiedzy o Januszu Korczaku (Życie i Twórczość Janusza Korczaka widziane oczami dziecka (2012); W Bajkowym Świecie Janusza Korczaka (2013). Organizator sprzątania cmentarzy żydowskich w Jaśle (2008), Rymanowie (2009), Sędziszowie Małopolskim (2013). Organizator licznych warsztatów dla dzieci i młodzieży z odwzorowywania ornamentyki namacewnej na cmentarzach żydowskich w Rymanowie, Jaśle, Tarnowie i Nowym Żmigrodzie. Autor, scenarzysta i reżyser pierwszego w Polsce filmu edukacyjnego przeznaczonego do nauczania o Holokauście pt.: „W cieniu Pamięci” (2014). Koordynator projektu „Polscy Świadkowie”, organizowanego przez Muzeum Historii Żydów Polskich (2013-2014). Wykładowca w Szkole Letniej organizowanej przez Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Twórca Fundacji AntySchematy 2. Nominowany i wyróżniony Nagrodą im. Ireny Sendlerowej (2014).

Marek Iwaniec

Marek Iwaniec
Absolwent teologii na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie specjalizacja pedagogiczno-katechetyczna. Pracę magisterską z pedagogiki pt.: “Okres „preadolescencji” we współczesnej edukacji – Studium badawcze na przykładzie Gimnazjum nr 2 w Tarnowie” napisał pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Adama Solaka. Słuchacz studiów w zakresie katolickiej nauki społecznej na Uniwersytecie Nauczania Społecznego Jana Pawła II w Tarnowie. Słuchacz studiów podyplomowych w zakresie Pedagogika specjalna – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) na Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Brzegu. Interesuje się tradycją, kulturą i religią mniejszości narodowych i etnicznych. Uczestnik sprzątania cmentarza żydowskiego w Sędziszowie Małopolskim (2013-2014). Współorganizator III powojennej Chanuki w Tarnowie (2015). Organizator obchodów Tarnowski Marzec 68′-48 lat później (2016). Współorganizator wydarzenia dotyczącego 80 rocznicy zamachu na dworcu kolejowym w Tarnowie w sierpniu 1939 r. – projekt edukacyjno-historyczny (2019). Działalność społeczna na rzecz Gminy Miasta Tarnowa i jej mieszkańców jako radny osiedlowy pełniący funkcję Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 12 „Jasna” w latach (2012-2016) i (2016-2020). Ławnik Sądu Okręgowego w Tarnowie w latach (2016-2019) i (2020-2023).

Katarzyna Suszkiewicz

Katarzyna Suszkiewicz
Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, absolwentka europeistyki Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendystka programu wymiany młodzieży organizowanego przez Muzeum Historii Żydów Polskich (Polish Israeli Youth Encounters, edycja 2009/2010), uczestniczka seminarium dla polskich edukatorów w Instytucie Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie (2010), finalistka Konkursu im. Majera Bałabana na Najlepsze Prace Magisterskie i Doktorskie o Żydach i Izraelu (2009). Na zlecenie Falstad Memorial and Human Right Centre koordynowała projekt pt.: „Polscy więźniowie w Norwegii podczas II wojny światowej” (2010/2011). W Centrum Badań Holokaustu UJ była koordynatorką międzynarodowego seminarium pt.: „Antisemitism and Racism in Europe – Fascist Ideology and Practice” (2008) oraz rekruterką do corocznej Międzynarodowej Szkoły Letniej dla nauczycieli Nauczanie o Holokauście (2008-2012). Brała udział w pracach w ramach dwóch grantów badawczych: Europeizacja miejsc pamięci i konstruowanie wspólnego dziedzictwa europejskiego (kierownik projektu prof. dr hab. Zdzisław Mach, grant NCN) oraz Nieupamiętnione miejsca ludobójstwa i ich wpływ na pamięć zbiorową, tożsamość kulturową, postawy etyczne i relacje międzykulturowe we współczesnej Polsce (kierownik projektu dr hab. Roma Sendyka, grant NCBH). Pracowała w Żydowskim Muzeum Galicja w dziale wystaw. Obecnie pracuje w Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie. Zainteresowania badawcze: Holokaust, konflikt izraelsko-palestyński, zagadnienia dziedzictwa, pamięci i wykorzystania przestrzeni kulturowej.

Elżbieta Morajda

Elżbieta Morajda
Związana z Sanokiem i Rzeszowem. Specjalistka w księgowości materiałowej. Studiuje Torę i Talmud w Internetowej Akademii Judaizmu Jesziwa Pardes. Interesuje się tradycją, kulturą i religią mniejszości narodowych i etnicznych.

Ewelina Malik

Ewelina Malik
Absolwentka europeistyki, specjalności wiedza o Holokauście i totalitaryzmach w Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorantka w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Absolwentka studiów podyplomowych „Totalitaryzm-Nazizm-Holokaust” prowadzonych przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. Uczestniczka seminarium dla polskich edukatorów w Instytucie Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie (2014) oraz seminarium naukowym „The Genocide of the European Jews – Perspectives and Approaches” w Domu Konferencji w Wannsee (2014). Zainteresowania badawcze: zagłada europejskich Żydów, Romów i Sinti, stosunki polsko-watykańskie oraz literatura dokumentu osobistego (zwłaszcza pamiętniki pisane przez dzieci żydowskie).