Poznajcie proszę Rywkę

  1. Tu pochowana
  2. Kobieta cnotliwa, zacna i czysta
  3. W jej przykazaniach była (?)
  4. Jej dzieci zapłaczcie gorzko nad jej duszą
  5. Pani Rywki córki naszego nauczyciela Pana Dov
  6. Berisza błogosławionej pamięci, zmarłej 24 dnia
  7. Miesiąca elul roku 641

Metryka zgonu: Nr 270, Tarnów dnia 19 września 1881, no. 783, lekarz: Rosner, godzina 9 wieczór, data zgonu: 18 września 1881, miejsce zgonu: Tarnów, zamieście Zawale no. 73, data pogrzebu: 20 września 1881, miejsce pogrzebu: Tarnów, zamieście Pogwizdów, zmarła: RYWKA UNTERBERGER, żona (?) Unterbergera farbiarza, córka Berisza Korna szynkarza i Sary Korn w Róży, miejsce zamieszkania: Tarnów zamieście Zawale 73, płeć żeńska, lat 27, zamężna, przyczyna zgonu: gorączka połogowa

PS. To tylko jedna z ponad 300 biografii, nad którymi pracują obecnie nasi dzielni studenci judaistyki.

Projekt Tarnowskie macewy – obóz dla wolontariuszy. Edycja 2. ,,Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wolontariat dla dziedzictwa”.

Zakończenie inwentaryzacji w Kwaterze E

Zakończenie inwentaryzacji macew znajdujących się w Kwaterze E w projekcie Tarnowskie Macewy – obóz dla wolontariuszy. Edycja 2

W tym tygodniu zakończyliśmy inwentaryzację macew znajdujących się w kwaterze E na cmentarzu żydowskim w Tarnowie. Teraz czeka na nas opracowywanie inskrypcji oraz przygotowanie publikacji.
Serdecznie dziękujemy naszym wspaniałym wolontariuszkom i wolontariuszom za ich pracę i zaangażowanie w czasie trwania projektu “Tarnowskie Macewy – obóz dla wolontariuszy. Edycja 2”!

To już ostatni dzień inwentaryzacji

To już ostatni dzień inwentaryzacji nagrobków na żydowskim cmentarzu w Tarnowie w ramach projektu ,,Tarnowskie macewy – obóz dla wolontariuszy. Edycja 2”. Serdecznie dziękujemy uczestnikom projektu: studentom Instytutu Judaistyki UJ oraz naszym wspaniałym wolontariuszom!

Już niebawem będziemy dzielić się z Państwem naszymi odkryciami!

Nasi detektywi historii znów w akcji!

Nasi detektywi historii znów w akcji! Telewizja Tarnowska.tv o naszym projekcie “Tarnowskie macewy – obóz dla wolontariuszy” realizowany przez AntySchematy 2. Partnerem projektu jest Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Etapy projektu:

  • Pierwszym etapem projektu (16-25 lipca 2017) jest obóz dla wolontariuszy w czasie, którego uczestnicy przejdą przeszkolenie teoretyczne, a następnie pod opieką dr hab. Leszka Hońdo oraz Sławomira Pastuszki przeprowadzą inwentaryzację.
  • Drugim etapem projektu (sierpień-październik 2017) będzie przygotowanie publikacji zawierającej podsumowanie projektu (artykuły tematyczne, wyniki ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych wśród wolontariuszy, sprawozdanie z realizacji projektu) i katalogu macew.

http://tarnowska.tv/aktualnosci/czytaj/17790,tarnow-detektywi-historii-znow-w-akcji.html#sthash.W667P2HV.dpbs