Tarnowskie Macewy. Obóz Dla Wolontariuszy. Edycja2

Już dziś rozpoczynamy kolejną edycję projektu “Tarnowskie macewy – obóz dla wolontariuszy”.

Głównym celem projektu jest zachęcenie młodzieży do odkrywania dziedzictwa poprzez skatalogowanie części kwatery E, ok. 250 macew znajdujących się na żydowskim cmentarzu w Tarnowie. Drugim bardzo ważnym celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy młodzieży na temat dziedzictwa żydowskiego w Tarnowie oraz stworzenia przestrzeni spotkania międzykulturowego dla młodzieży z Polski i Izraela.
Uczestnicy projektu zdobywają szeroką wiedzę merytoryczną dzięki uczestnictwu w inwentaryzacji nagrobków oraz publikacji wyników własnej pracy inwentaryzacyjnej.

Etapy projektu:

  • Pierwszym etapem projektu (16-25 lipca 2017) był obóz dla wolontariuszy w czasie, którego uczestnicy przeszli przeszkolenie teoretyczne, a następnie pod opieką dr hab. Leszka Hońdo oraz Sławomira Pastuszki przeprowadzili inwentaryzację.
  • Drugim etapem projektu (sierpień-październik 2017) jest przygotowanie publikacji zawierającej podsumowanie projektu (artykuły tematyczne, wyniki ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych wśród wolontariuszy, sprawozdanie z realizacji projektu) i katalogu macew.

Partner projektu:

  • Instytut Judaistyki UJ
  • Wszystkie działania prowadzone są w porozumieniu z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków
  • oraz Gminą Wyznaniową Żydowską w Krakowie (właścicielem cmentarza).

Tarnowskie Macewy. Obóz Dla Wolontariuszy. Edycja2

Już jutro zaczynamy kolejną edycję projektu

Zachęcamy do śledzenia fanpage projektu:
https://www.facebook.com/tarnowskiemacewy/

Głównym celem projektu jest zachęcenie młodzieży do odkrywania dziedzictwa poprzez skatalogowanie części kwatery E, ok. 250 macew znajdujących się na żydowskim cmentarzu w Tarnowie. Drugim bardzo ważnym celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy młodzieży na temat dziedzictwa żydowskiego w Tarnowie oraz stworzenia przestrzeni spotkania międzykulturowego dla młodzieży z Polski i Izraela.
Uczestnicy projektu zdobędą szeroką wiedzę merytoryczną dzięki uczestnictwu w inwentaryzacji nagrobków oraz publikacji wyników własnej pracy inwentaryzacyjnej.

Etapy projektu:

  • Pierwszym etapem projektu (16-25 lipca 2017) będzie obóz dla wolontariuszy w czasie, którego uczestnicy przejdą przeszkolenie teoretyczne, a następnie pod opieką dr hab. Leszka Hońdo oraz Sławomira Pastuszki przeprowadzą inwentaryzację.
  • Drugim etapem projektu (sierpień-październik 2017) będzie przygotowanie publikacji zawierającej podsumowanie projektu (artykuły tematyczne, wyniki ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych wśród wolontariuszy, sprawozdanie z realizacji projektu) i katalogu macew.

Partner projektu:

  • Instytut Judaistyki UJ
  • Wszystkie działania będą prowadzone w porozumieniu z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków
  • oraz Gminą Wyznaniową Żydowską w Krakowie (właścicielem cmentarza)

Książka pt. “Cmentarz Żydowski w Tarnowie” dr hab. Leszka Hońdo

Dziś zachęcamy Państwa do lektury książki dr hab. Leszka Hońdo “Cmentarz Żydowski w Tarnowie”. Dr hab. Hońdo będzie prowadzić i nadzorować inwentaryzację macew oraz będzie redaktorem publikacji podsumowującej cały projekt.

Dr hab. Leszek Hońdo – od 2000 roku kierownik Zakładu Kultury Żydów w Instytucie Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 1993 obronił pracę doktorską pt. „Religia w ujęciu Franza Rosenzweiga”, a w roku 2000 pracę habilitacyjną: “Stary żydowski cmentarz w Krakowie”. Od roku 1996 sekretarz Komisji Historii i Kultury Żydów Polskiej Akademii Umiejętności. W latach 1996-98 członek zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich. Przewodniczący Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej przy Towarzystwie Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Przedmiotem jego prac badawczych jest kultura Żydów polskich, cmentarze żydowskie w Polsce, początki syjonizmu oraz myśl żydowska w kręgu języka niemieckiego. Autor licznych publikacji naukowych oraz członek rad redakcyjnych czasopism naukowych, w tym „Scripta Judaica Cracoviensia”.