Poznajcie proszę Rywkę

  1. Tu pochowana
  2. Kobieta cnotliwa, zacna i czysta
  3. W jej przykazaniach była (?)
  4. Jej dzieci zapłaczcie gorzko nad jej duszą
  5. Pani Rywki córki naszego nauczyciela Pana Dov
  6. Berisza błogosławionej pamięci, zmarłej 24 dnia
  7. Miesiąca elul roku 641

Metryka zgonu: Nr 270, Tarnów dnia 19 września 1881, no. 783, lekarz: Rosner, godzina 9 wieczór, data zgonu: 18 września 1881, miejsce zgonu: Tarnów, zamieście Zawale no. 73, data pogrzebu: 20 września 1881, miejsce pogrzebu: Tarnów, zamieście Pogwizdów, zmarła: RYWKA UNTERBERGER, żona (?) Unterbergera farbiarza, córka Berisza Korna szynkarza i Sary Korn w Róży, miejsce zamieszkania: Tarnów zamieście Zawale 73, płeć żeńska, lat 27, zamężna, przyczyna zgonu: gorączka połogowa

PS. To tylko jedna z ponad 300 biografii, nad którymi pracują obecnie nasi dzielni studenci judaistyki.

Projekt Tarnowskie macewy – obóz dla wolontariuszy. Edycja 2. ,,Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wolontariat dla dziedzictwa”.