Projekt ,,Kartką i węglem”

Odkrywanie dziedzictwa kulturowego gminy Szerzyny” to cykl warsztatów i wykładów otwartych, skierowanych do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Szerzyn, Ołpin, Żurowej, Swoszowej oraz Czermnej. Jego celem jest upowszechnienie wiedzy na temat historii regionu, ze szczególnym uwzględnieniem zamieszkujących go niegdyś mniejszości narodowych i etnicznych. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego w roku 2015 w ramach konkursu na realizację zadań w dziedzinie edukacji „Małopolskie dziedzictwo – bon edukacyjny”. Honorowy patronat nad projektem objął Wójt Gminy Szerzyny Grzegorz Gotfryd.

Continue reading “Projekt ,,Kartką i węglem””

Konferencja Prasowa

W dniu 1 października 2015 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli fundacji Antyschematy 2 z przedstawicielami gminy Szerzyny. W zebraniu wzięli udział członkowie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty,pracownicy Gminnego Centrum Kultury
i Czytelnictwa oraz dyrektorzy placówek edukacyjnych. Podczas spotkania omawiano dalsze etapy realizacji projektu pt.: “Kartką i węglem. Odkrywanie dziedzictwa kulturowego Gminy Szerzyny” oraz ustalono harmonogram warsztatów i wykładów otwartych.

Zachęcamy do obejrzenia materiału wideo z tego spotkania. Dziękujemy – jak zawsze niezawodnej – Tarnowska.tv!

Na nowo odkryją dziedzictwo kulturowe gminy Szerzyny

Ruszamy z naszym cyklem warsztatów i wykładów!

Pierwszy warsztat – z odwzorowywania symboliki namacewnej na żydowskim cmentarzu w Ołpinach – został przeprowadzony dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowejim . Jana Pawła II w Swoszowej przez Tomasza Malca. Opiekę nad uczniami sprawowała Pani Agnieszka Bracik. Zachęcamy do obejrzenia prac uczestników.

Continue reading “Ruszamy z naszym cyklem warsztatów i wykładów!”

Historia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Swoszowej

[:pl]Wczoraj widzieliśmy udział uczniów w warsztatach, a dzisiaj coś więcej na temat miejsca, gdzie na co dzień się uczą. Prezentujemy Państwu historię Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Swoszowej.
Szkoła Podstawowa w Swoszowej jest jedną z pięciu szkół w Gminie Szerzyny. Położona jest na pięknych terenach Pogórza Ciężkowickiego, u podnóża Gilowej Góry, na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki.
Tradycja szkoły sięga okresu międzywojennego. Pierwsza szkoła zaczęła tu funkcjonować od 1 września 1928 roku.
W dniu 14 czerwca 1997 roku, tuż po zakończeniu V pielgrzymki Papieża Jana Pawła II do Polski, odbyła się uroczystość oddania do użytku i poświęcenia budynku nowej szkoły oraz nadanie jej imienia Jana Pawła II. W dniu 10 czerwca 2006 r. szkoła otrzymała ufundowany przez Radę Rodziców sztandar z wizerunkiem Patrona szkoły. Dzień Patrona ustanowiono na 16 października.

Continue reading “Historia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Swoszowej”

Przedstawiamy naszego Partnera w projekcie: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach. To właśnie w placówkach Centrum odbędą się wykłady otwarte.

[:pl]Uchwałą Rady Gminy Szerzyny z dnia 20.03.1991 r. powstało Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach (GCKiCz).
W obecnej chwili każda miejscowość gminy Szerzyny posiada placówkę kultury. Są to: Dom Kultury w Szerzynach, Dom Kultury w Czermnej, Dom Kultury w Ołpinach, Klub Kultury w Żurowej, Klub Kultury w Swoszowej oraz 4 biblioteki w Szerzynach, Czermnej, Ołpinach i Żurowej, w których zatrudnieni są pracownicy Centrum. W codziennej pracy instruktorzy koncentrują się na upowszechnianiu różnych form kultury wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Dbają o kultywowanie tradycji ludowych. W okresie Bożego Narodzenia przygotowywane są prastare i nowsze widowiska, np.: draby, turoń, kobyłka, herody, jasełka, przeglądy kolęd i pastorałek. W okresie karnawału pracownicy nie zapominają o tradycyjnych “zapustach”.Okres Wielkanocy to czas na zdobienie pisanek metodami tradycyjnymi, udział w konkursach gminnych i powiatowych. W okresie letnim podtrzymywany jest zwyczaj wicia wieńców dożynkowych święconych w Święto Matki Bożej Zielnej oraz podczas dożynek gminnych i powiatowych.

Continue reading “Przedstawiamy naszego Partnera w projekcie: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach. To właśnie w placówkach Centrum odbędą się wykłady otwarte.”

Pierwsze warsztaty pt. “Żydzi polscy i ich kultura”

[:pl]Pierwsze warsztaty pt. “Żydzi polscy i ich kultura” – zostały przeprowadzone dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej w Swoszowej przez Agnieszkę Zajączkowską i Katarzynę du Vall.
Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z dzisiejszych warsztatów.
Projekt ,,Kartką i węglem. Odkrywanie dziedzictwa kulturowego gminy Szerzyny” to cykl warsztatów i wykładów otwartych, skierowanych do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Szerzyn, Ołpin, Żurowej, Swoszowej oraz Czermnej. Jego celem jest upowszechnienie wiedzy na temat historii regionu, ze szczególnym uwzględnieniem zamieszkujących go niegdyś mniejszości narodowych i etnicznych. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego w ramach konkursu na realizację zadań w dziedzinie edukacji w 2015 r. pt. „Małopolskie dziedzictwo – bon edukacyjny”.
Honorowy patronat nad projektem objął Wójt Gminy Szerzyny Grzegorz Gotfryd. Continue reading “Pierwsze warsztaty pt. “Żydzi polscy i ich kultura””

Warsztaty z odwzorowywania symboliki namacewnej na żydowskim cmentarzu w Ołpinach

[:pl]W dniu 26 października 2015 r. odbyły się kolejne warsztaty z odwzorowywania symboliki namacewnej na żydowskim cmentarzu w Ołpinach. Warsztaty zostały przeprowadzone dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej w Czermnej oraz Gimnazjum w Ołpinach przez Tomasza Malca.
Opiekę nad uczniami sprawowali Pani Maria Antas i Pan Marek Mężyk.
Zachęcamy do obejrzenia prac uczestników.

Continue reading “Warsztaty z odwzorowywania symboliki namacewnej na żydowskim cmentarzu w Ołpinach”

Historia Szkoły Podstawowej im. Bł. Karoliny Kózki i Publicznego Gimnazjum im. Bł. Karoliny Kózki w Zespole Szkół w Czermnej

[:pl]26 października widzieliśmy udział uczniów w warsztatach, a dzisiaj kilka informacji na temat miejsca, gdzie na co dzień się uczą. Prezentujemy Państwu historię Szkoły Podstawowej im. Bł. Karoliny Kózki i Publicznego Gimnazjum im. Bł. Karoliny Kózki w Zespole Szkół w Czermnej.

Początki szkolnictwa w Czermnej sięgają połowy XIX wieku, kiedy w „organistówce” prowadzono naukę dzieci. W czasach zaborów szkoła krzewiła wśród mieszkańców idee patriotyczne. Szczególnie uroczyście obchodzono rocznice historycznych wydarzeń. Podczas II wojny światowej zorganizowano tajne nauczanie, które pod groźbą kary śmierci prowadzili miejscowi nauczyciele. W czasie wycofywania się hitlerowców budynek szkoły został znacznie zniszczony. Dzięki zaangażowaniu miejscowej ludności w1954 roku wybudowano nową szkołę w centrum wsi, a w 1962 szkołę na Przydolu. Przy szkole w Czermnej powstała w ostatnich latach nowoczesna, wielofunkcyjna, pełnowymiarowa hala sportowa z trybuną dla kibiców i zapleczem dla sportowców.

Continue reading “Historia Szkoły Podstawowej im. Bł. Karoliny Kózki i Publicznego Gimnazjum im. Bł. Karoliny Kózki w Zespole Szkół w Czermnej”