Bon Edukacyjny Kartką i Węglem:

Projekt ,,Kartką i węglem”

Odkrywanie dziedzictwa kulturowego gminy Szerzyny” to cykl warsztatów i wykładów otwartych, skierowanych do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Szerzyn, Ołpin, Żurowej, Swoszowej oraz Czermnej. Jego celem jest upowszechnienie wiedzy na temat historii regionu, ze szczególnym uwzględnieniem zamieszkujących go niegdyś mniejszości narodowych i etnicznych. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego w roku 2015 w ramach konkursu na realizację zadań w dziedzinie edukacji „Małopolskie dziedzictwo – bon edukacyjny”. Honorowy patronat nad projektem objął Wójt Gminy Szerzyny Grzegorz Gotfryd.

Czytaj dalej →

Spotkanie z uczestnikami projektu

Spotkanie z Panią Anną Niemiec z Urzędu Gminy w Szerzynach i dyrektorami szkół z Szerzyn, Ołpin, Żurowej, Czeremnej i Swoszowej. Omówienie sposobu realizacji projektu „Kartką i węglem. ,,Odkrywanie dziedzictwa kulturowego gminy Szerzyny”.

Konferencja Prasowa

W dniu 1 października 2015 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli fundacji Antyschematy 2 z przedstawicielami gminy Szerzyny. W zebraniu wzięli udział członkowie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty,pracownicy Gminnego Centrum Kultury
i Czytelnictwa oraz dyrektorzy placówek edukacyjnych. Podczas spotkania omawiano dalsze etapy realizacji projektu pt.: „Kartką i węglem. Odkrywanie dziedzictwa kulturowego Gminy Szerzyny” oraz ustalono harmonogram warsztatów i wykładów otwartych.

Zachęcamy do obejrzenia materiału wideo z tego spotkania. Dziękujemy – jak zawsze niezawodnej – Tarnowska.tv!

Na nowo odkryją dziedzictwo kulturowe gminy Szerzyny

Ruszamy z naszym cyklem warsztatów i wykładów!

Pierwszy warsztat – z odwzorowywania symboliki namacewnej na żydowskim cmentarzu w Ołpinach – został przeprowadzony dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowejim . Jana Pawła II w Swoszowej przez Tomasza Malca. Opiekę nad uczniami sprawowała Pani Agnieszka Bracik. Zachęcamy do obejrzenia prac uczestników.

Czytaj dalej →

Historia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Swoszowej

Wczoraj widzieliśmy udział uczniów w warsztatach, a dzisiaj coś więcej na temat miejsca, gdzie na co dzień się uczą. Prezentujemy Państwu historię Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Swoszowej.
Szkoła Podstawowa w Swoszowej jest jedną z pięciu szkół w Gminie Szerzyny. Położona jest na pięknych terenach Pogórza Ciężkowickiego, u podnóża Gilowej Góry, na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki.
Tradycja szkoły sięga okresu międzywojennego. Pierwsza szkoła zaczęła tu funkcjonować od 1 września 1928 roku.
W dniu 14 czerwca 1997 roku, tuż po zakończeniu V pielgrzymki Papieża Jana Pawła II do Polski, odbyła się uroczystość oddania do użytku i poświęcenia budynku nowej szkoły oraz nadanie jej imienia Jana Pawła II. W dniu 10 czerwca 2006 r. szkoła otrzymała ufundowany przez Radę Rodziców sztandar z wizerunkiem Patrona szkoły. Dzień Patrona ustanowiono na 16 października.

Czytaj dalej →