Projekt ,,Kartką i węglem”

Odkrywanie dziedzictwa kulturowego gminy Szerzyny” to cykl warsztatów i wykładów otwartych, skierowanych do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Szerzyn, Ołpin, Żurowej, Swoszowej oraz Czermnej. Jego celem jest upowszechnienie wiedzy na temat historii regionu, ze szczególnym uwzględnieniem zamieszkujących go niegdyś mniejszości narodowych i etnicznych. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego w roku 2015 w ramach konkursu na realizację zadań w dziedzinie edukacji „Małopolskie dziedzictwo – bon edukacyjny”. Honorowy patronat nad projektem objął Wójt Gminy Szerzyny Grzegorz Gotfryd.