previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Członkowie fundacji

Tomasz Kocur Malec – absolwent historii na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pracę magisterską Zakres i funkcjonowanie negatywnych postaw Polaków wobec Żydów w okresie międzywojennym napisał pod kierunkiem prof. dr hab. Wacława Wierzbieńca. Ukończył studia podyplomowe: Wiedza o Społeczeństwie, Oligofrenopedagogika, Tyflopedagogika. Był pracownikiem Szkół Specjalnych w Ropczycach, Jaśle i Zbylitowskiej Górze. Twórca Projektu Anty Schematów 2, a także odwzorowywania ornamentyki na macewach za pomocą węgla i kartki, organizator konferencji i konkursów dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i specjalnych na temat mniejszości narodowych i etnicznych (konferencja młodzieżowa w Gimnazjum Integracyjnym w Pustkowie „Miejsca pamięci o Holokauście w naszej małej ojczyźnie” w 2008 r; I Mini Konferencja dla młodzieży „Dzieciństwo którego nie było. Holokaust to nie tyko zagłada świata dorosłych” w Zbylitowskiej Górze w 2013 r.), a także wiedzy o Januszu Korczaku (Życie i Twórczość Janusza Korczaka widziane oczami dziecka (2012); W Bajkowym Świecie Janusza Korczaka (2013). Organizator sprzątania cmentarzy żydowskich w Jaśle (2008), Rymanowie (2009), Sędziszowie Małopolskim (2013). Organizator licznych warsztatów dla dzieci i młodzieży z odwzorowywania ornamentyki namacewnej na cmentarzach żydowskich w Rymanowie, Jaśle, Tarnowie i Nowym Żmigrodzie. Autor, scenarzysta i reżyser pierwszego w Polsce filmu edukacyjnego przeznaczonego do nauczania o Holokauście „W cieniu Pamięci” (2014). Koordynator projektu „Polscy Świadkowie”, organizowanego przez Muzeum Historii Żydów Polskich w latach 2013-2014. Wykładowca w Szkole Letniej organizowanej przez Centrum Badań Holocaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Twórca Fundacji AntySchematy 2. Nominowany i wyróżniony Nagrodą im. Ireny Sendlerowej (2014).

Marek Iwaniec – absolwent Technikum Chemicznego w Tarnowie, absolwent Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie Wydziału Teologicznego w Tarnowie, mistrz w zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie, drogowiec, członek Zarządu Rady Osiedla Nr 12 „Jasna” w Tarnowie. Pracę magisterską pt.: Okres „preadolescencji” we współczesnej edukacji studium badawcze na przykładzie Gimnazjum nr 2 w Tarnowie, pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Adama Solaka. Interesuje się tradycją, kulturą i religią mniejszości narodowych i etnicznych. Uczestnik sprzątania cmentarza żydowskiego w Sędziszowie Małopolskim (2013-2014).
Współorganizator III powojennej Chanuki w Tarnowie (2015). Organizator obchodów Tarnowski Marzec 68′-48 lat później (2016). Działalność społeczna w Radzie Osiedla na rzecz miasta Tarnowa i jego mieszkańców
jako Członek Zarządu Osiedla Nr 12 i Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 12 w latach (2012-2016) i wybrany na nową kadencję jako Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 12 (2016-2020).

Katarzyna Suszkiewicz – absolwentka europeistyki na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorantka w Instytucie Europeistyki UJ, ścieżka: Auschwitz i Holokaust. Stypendystka programu wymiany młodzieży organizowanego przez Muzeum Historii Żydów Polskich (PolishIsraeliYouthEncounters, edycja 2009/2010), uczestniczka seminarium dla polskich edukatorów w Instytucie Pamięci YadVashem w Jerozolimie (2010), finalistka Konkursu im. Majera Bałabana na Najlepsze Prace Magisterskie i Doktorskie o Żydach i Izraelu (2009). Na zlecenie Falstad Memorial and Human Right Centre koordynowała projekt „Polscy więźniowie w Norwegii podczas II wojny światowej” (2010/2011). W Centrum Badań Holokaustu UJ była koordynatorką międzynarodowego seminarium „Antisemitism and Racism in Europe – FascistIdeology and Practice” (2008) oraz rekruterką do corocznej Międzynarodowej Szkoły Letniej dla nauczycieli Nauczanie o Holokauście (2008-2012). Obecnie współpracuje z CBH w zakresie dwóch programów międzynarodowych: „Fellowshipsat Auschwitz for the Study of Professional Ethics” oraz „Miami Dade College Summer Institute”. Współautorka scenariuszy warsztatów „Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie pamięci”. Prowadzi moduł dot. relacji międzygrupowych w ramach programu Uniwersytecka Klasa Kompetencji Kulturowych, organizowanego przez IE UJ. Zainteresowania badawcze: Holokaust, konflikt izraelsko-palestyński, zagadnienia dziedzictwa, pamięci i wykorzystania przestrzeni kulturowej.

Elżbieta Morajda – związana z Sanokiem i Rzeszowem. Specjalistka w księgowości materiałowej. Studiuje Torę i Talmud w Internetowej Akademii Judaizmu Jesziwa Pardes. Interesuje się tradycją, kulturą i religią mniejszości narodowych i etnicznych.

Ewelina Malik – absolwentka europeistyki, specjalności wiedza o Holokauście i totalitaryzmach w Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorantka w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Absolwentka studiów podyplomowych „Totalitaryzm-Nazizm-Holokaust” organizowanych przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. Uczestniczka seminarium dla polskich edukatorów w Instytucie Pamięci YadVashem w Jerozolimie (2014) oraz seminarium naukowym „The Genocide of the EuropeanJews – Perspectives and Approaches” w Domu Konferencji w Wannsee (2014). Koordynowała pracą nad Kartą Młodej Europy (część Pamięć) w trakcie International Youth Meeting: Europe of Youth, Europe of Peace, Wapienne-Kraków (sierpień 2014). Prowadzi warsztaty poświęcone historii oraz kulturze mniejszości narodowych i etnicznych mieszkających w Polsce na podstawie wystaw edukacyjnej „Jestem Stąd. Polska wielu narodów”. Zainteresowania badawcze: zagłada europejskich Żydów, Romów i Sinti, okupacyjna administracja niemiecka w Generalnym Gubernatorstwie, rozliczenie zbrodni popełnionych przez nazistów oraz literatura dokumentu osobistego (zwłaszcza pamiętniki pisane przez dzieci żydowskie).