Misja

Misją Fundacji AntySchematy2 jest ochrona miejsc pamięci, w szczególności sprzątanie i inwentaryzacja cmentarzy żydowskich oraz realizacja projektów edukacyjnych.

Działania swe kierujemy do młodzieży, ale także nauczycieli, edukatorów, liderów lokalnych.

Jesteśmy otwarci na współpracę z każdą osobą i/lub instytucją, która ma zbieżne ideały i cele do naszych. Chcemy działać przy użyciu nowoczesnych technologii i metod dydaktycznych. Wierzymy, że świat można zmienić na lepsze. Chociaż trochę.