Misja

Misją Fundacji AntySchematy2 jest wspieranie działań edukacyjnych na rzecz walki z ksenofobią, rasizmem i dyskryminacją, promocja pokojowego współistnienia w wielokulturowym środowisku oraz ochrona miejsc pamięci. Działania swe kierujemy do młodzieży, ale także nauczycieli, edukatorów, liderów lokalnych.
Jesteśmy otwarci na współpracę z każdą osobą i/lub instytucją, która ma zbieżne ideały i cele do naszych. Chcemy działać przy użyciu nowoczesnych technologii i metod dydaktycznych. Wierzymy, że świat można zmienić na lepsze. Chociaż trochę.