[smartslider3 slider=2]

W Jaśle uczczono pamięć ofiar Holokaustu.

W Jaśle uczczono dziś pamięć ofiar Holokaustu. Na cmentarzu żydowskim, miejscu kaźni Żydów w czasie II wojny światowej odmówiono modlitwy, złożono okolicznościowy wieniec oraz zapalono znicz. Młodzież miała okazję wysłuchać prelekcji przygotowanej przez fundację AntySchematy2.

http://www.jaslo4u.pl/wspolna-pamiec-o-bolesnej-historii-ne…

X Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu Sędziszów Małopolski .

Zapraszamy na X Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu.

Czytaj dalej →

Projekt „Kompetentni uczniowie”

Fundacja AntySchematy 2 jest jednym z partnerów projektu „Kompetentni uczniowie” realizowanego przez Instytut Europeistyki UJ.15 grudnia br. przedstawiciele Fundacji Ewelina Malik i Tomasz Malec przeprowadzili warsztaty dotyczące współpracy w zespole międzykulturowym.Projekt zatytułowany „Kompetentni uczniowie”, POWR.03.01.00-00-C064/16, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”, w programie Ścieżki Kopernika 2.0)

Czytaj dalej →

Patronat Medialny RDN Małopolska

Miło nam poinformować, że Radio RDN Małopolska obejmie patronatem medialnym projekt „Prawosławny skrawek Tarnowa” Dziękujemy !
Bon Edukacyjny dofinansowano w ramach programu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Celem warsztatów „Prawosławny skrawek Tarnowa” jest kształtowanie szacunku i wrażliwości artystycznej oraz postawy zainteresowania historią, tradycją oraz wielokulturowością lokalnej mniejszości. Celem jest także wypracowanie w uczniach umiejętności odbioru sztuki i informacji w niej zawartych z uwzględnieniem specyfiki przekazu i środków przekazu.
Zakładając, że niewiedza i brak świadomości w odniesieniu do wielokulturowego dziedzictwa oraz historii i sztuki regionu jest największym wrogiem dla rozwoju lokalnego oraz budowania świadomego artystycznie i historycznie społeczeństwa, Fundacja AntySchematy 2 chce rozbudzić w młodzieży uczestniczącej do szkół średnich w Tarnowie chęci obcowania z kulturą i sztuką obecnych mniejszości narodowych i etnicznych region. Działaniu przyświeca idea promocji kultury lokalnej oraz dążenie do budowania mostów międzykulturowych

Czytaj dalej →