Zarząd

Prezes

Tomasz Malec

Członkowie Zarządu

I Wiceprezes

Marek Iwaniec

II Wiceprezes

Katarzyna Suszkiewicz

Skarbnik

Elżbieta Morajda

Członek Zarządu

Ewelina Malik