Bon Edukacyjny Kartką i Węglem:

Przedstawiamy naszego Partnera w projekcie: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach. To właśnie w placówkach Centrum odbędą się wykłady otwarte.

Uchwałą Rady Gminy Szerzyny z dnia 20.03.1991 r. powstało Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach (GCKiCz).
W obecnej chwili każda miejscowość gminy Szerzyny posiada placówkę kultury. Są to: Dom Kultury w Szerzynach, Dom Kultury w Czermnej, Dom Kultury w Ołpinach, Klub Kultury w Żurowej, Klub Kultury w Swoszowej oraz 4 biblioteki w Szerzynach, Czermnej, Ołpinach i Żurowej, w których zatrudnieni są pracownicy Centrum. W codziennej pracy instruktorzy koncentrują się na upowszechnianiu różnych form kultury wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Dbają o kultywowanie tradycji ludowych. W okresie Bożego Narodzenia przygotowywane są prastare i nowsze widowiska, np.: draby, turoń, kobyłka, herody, jasełka, przeglądy kolęd i pastorałek. W okresie karnawału pracownicy nie zapominają o tradycyjnych „zapustach”.Okres Wielkanocy to czas na zdobienie pisanek metodami tradycyjnymi, udział w konkursach gminnych i powiatowych. W okresie letnim podtrzymywany jest zwyczaj wicia wieńców dożynkowych święconych w Święto Matki Bożej Zielnej oraz podczas dożynek gminnych i powiatowych.

Czytaj dalej →

Fotorelacja z dzisiejszego wykładu otwartego. Goście oraz nasze Prelegentki. Dziękujemy naszemu Partnerowi za gościnę.

Pierwsze warsztaty pt. „Żydzi polscy i ich kultura”

Pierwsze warsztaty pt. „Żydzi polscy i ich kultura” – zostały przeprowadzone dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej w Swoszowej przez Agnieszkę Zajączkowską i Katarzynę du Vall.
Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z dzisiejszych warsztatów.
Projekt ,,Kartką i węglem. Odkrywanie dziedzictwa kulturowego gminy Szerzyny” to cykl warsztatów i wykładów otwartych, skierowanych do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Szerzyn, Ołpin, Żurowej, Swoszowej oraz Czermnej. Jego celem jest upowszechnienie wiedzy na temat historii regionu, ze szczególnym uwzględnieniem zamieszkujących go niegdyś mniejszości narodowych i etnicznych. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego w ramach konkursu na realizację zadań w dziedzinie edukacji w 2015 r. pt. „Małopolskie dziedzictwo – bon edukacyjny”.
Honorowy patronat nad projektem objął Wójt Gminy Szerzyny Grzegorz Gotfryd. Czytaj dalej →

Warsztaty z odwzorowywania symboliki namacewnej na żydowskim cmentarzu w Ołpinach

W dniu 26 października 2015 r. odbyły się kolejne warsztaty z odwzorowywania symboliki namacewnej na żydowskim cmentarzu w Ołpinach. Warsztaty zostały przeprowadzone dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej w Czermnej oraz Gimnazjum w Ołpinach przez Tomasza Malca.
Opiekę nad uczniami sprawowali Pani Maria Antas i Pan Marek Mężyk.
Zachęcamy do obejrzenia prac uczestników.

Czytaj dalej →

Historia Szkoły Podstawowej im. Bł. Karoliny Kózki i Publicznego Gimnazjum im. Bł. Karoliny Kózki w Zespole Szkół w Czermnej

26 października widzieliśmy udział uczniów w warsztatach, a dzisiaj kilka informacji na temat miejsca, gdzie na co dzień się uczą. Prezentujemy Państwu historię Szkoły Podstawowej im. Bł. Karoliny Kózki i Publicznego Gimnazjum im. Bł. Karoliny Kózki w Zespole Szkół w Czermnej.

Początki szkolnictwa w Czermnej sięgają połowy XIX wieku, kiedy w „organistówce” prowadzono naukę dzieci. W czasach zaborów szkoła krzewiła wśród mieszkańców idee patriotyczne. Szczególnie uroczyście obchodzono rocznice historycznych wydarzeń. Podczas II wojny światowej zorganizowano tajne nauczanie, które pod groźbą kary śmierci prowadzili miejscowi nauczyciele. W czasie wycofywania się hitlerowców budynek szkoły został znacznie zniszczony. Dzięki zaangażowaniu miejscowej ludności w1954 roku wybudowano nową szkołę w centrum wsi, a w 1962 szkołę na Przydolu. Przy szkole w Czermnej powstała w ostatnich latach nowoczesna, wielofunkcyjna, pełnowymiarowa hala sportowa z trybuną dla kibiców i zapleczem dla sportowców.

Czytaj dalej →