Spotkanie z uczestnikami projektu

Spotkanie z Panią Anną Niemiec z Urzędu Gminy w Szerzynach i dyrektorami szkół z Szerzyn, Ołpin, Żurowej, Czeremnej i Swoszowej. Omówienie sposobu realizacji projektu “Kartką i węglem. ,,Odkrywanie dziedzictwa kulturowego gminy Szerzyny”.