previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Bon Edukacyjny 2017 Prawosławny Skrawek Tarnowa Bizantyjski mistycyzm ikony.

„Prawosławny skrawek Tarnowa” Bizantyjski mistycyzm ikony. Ikonografia – widzialny obraz Niewidzialnego oraz towarzysząca mu wystawa ikon.
Nowy projekt Fundacji AntySchematy 2, tym razem dla upamiętnienia wielokulturowości,
w szczególności prawosławia, historii ikony i jej warsztatu oraz historii obecności cerkwi
w Tarnowie, w czasie I wojny światowej. Realizowany będzie w formie warsztatów dla grupy uczniów szkół tarnowskich. Jest to kolejny projekt promujący kulturę lokalną i budujący mosty wielokulturowości. Poprzez ten projekt Fundacja chce wykształcić w młodzieży postawę zrozumienia, szacunku i zainteresowania dla religii, sztuki i muzyki wywodzącej się z innej kultury,
w szczególności ikonograficznych przekazów kultury i religii prawosławia.