Sprzątanie cmentarza żydowskiego w Jaśle – maj 2021

W zeszłym tygodniu wraz z 15 wolontariuszami sprzątaliśmy cmentarz żydowski w Jaśle. Kosiliśmy trawę, grabiliśmy stare liście, zbieraliśmy gałęzie. Udało nam się także rozpocząć tworzenie mapy nagrobków znajdujących się na tym cmentarzu i kompletować dokumentację samych nagrobków poprzez robienie im bardzo szczegółowych zdjęć. Działania te były możliwe dzięki finansowemu wsparciu naszych darczyńców – potomków jasielskich Żydów. Bardzo dziękujemy naszym wspaniałym Wolontariuszom i Wolontariuszkom za ich czas i pomoc!

Sprzątanie to pierwsza faza projektu “Zanim będzie za późno” finansowanego przez Forum Dialogu.

http://dialog.org.pl/pl/

III Dzień Pamięci w Jaśle

W dniu 17.08.2019 roku odbyły się uroczystości II Dnia Pamięci poświęconego żydowskiej społeczności Jasła. Wszyscy zebrani zgromadzili się pod bramą cmentarza w Jaśle, gdzie powitał ich prezes Fundacji AntySchematy2  Tomasz Malec oraz dr hab. Leszek Hońdo z Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przedstawiono założenia projektu “Zanim będzie za późno, w ramach którego odbyło się dzisiejsze upamiętnienie, po czym zgromadzeni udali się na dworzec kolejowy, gdzie Magdalena Białek przypomniała historię deportacji jasielskich Żydów do obozu Zagłady w Bełżcu i odczytała imiona ofiar odnalezione w Instytucie Pamięci Yad Vashem. Centralnym elementem obchodów było odsłonięcie tablicy pamiątkowej oraz przemówienie przedstawiciela potomków jasielskich Żydów Georgesa Fenigera, który w 2017 roku po 50 latach po raz pierwszy przyjechał do Jasła, skąd pochodziła jego rodzina i mówił o konieczności budowania mostów pozwalającym młodym ludziom na zrozumienie jak wiele żyć zniszczył Holokaust i jak ta tragedia zraniła wiele pokoleń ocalonych. Ostatnim elementem upamiętnienia był wykład dr hab. Leszka Hońdo przedstawiający specyfikę żydowskiego cmentarza w Jaśle. Na uroczystościach byli obecni Adam Pawluś – Foreman Powiatu w Jaśle, Stanisław Pankiewicz – Wicestarosta, Patrycja Bimkiewicz – Kierowniczka Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu miejskiego w Jaśle, Hubert Czerwonka z Urzędu miejskiego, Agata Koba Rzecznik Urzędu Miasta, Katarzyna Koczwara reprezentująca dyrekcję Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle, major Piotr Chmielowski reprezentujący dyrekcję Zakładu Karnego w Jaśle, mieszkańcy Jasła, Nowego Żmigrodu, przedstawiciele rodziny Sprawiedliwych p. Pikulowie, liderzy Forum Dialogu oraz przedstawiciele lokalnych mediów. Po skończonych uroczystościach uczestnicy udali się na poczęstunek do restauracji U Schabińskiej, na budynku której została umieszczona tablica. Jesteśmy ogromnie wdzięczni wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że to upamiętnienie mogło mieć miejsce. W przemowach zarówno władz lokalnych jak i organizatorów motywem przewodnim było przypominanie, że ofiary Holokaustu byli obywatelami polskimi, a obecnie patrząc w przeszłość, ucząc się jej i akceptując powinniśmy budować podwaliny pod dialog dla przyszłych pokoleń.

 

Prasa o wydarzeniu:

http://www.terazjaslo.pl/2020/08/iii-dzien-pamieci-o-zydach-jasielskich/

https://www.jaslo365.pl/galerie/539-jaslo/40-iii-dzien-pamieci-w-jasle

https://www.powiat.jaslo.pl/aktualnosci/kultura/1226-iii-dzien-pamieci-poswiecony-zydowskiej-spolecznosci-jasla

Ocalić od zapomnienia – Ryglice 2020

W miesiącach wrześniu i październiku 2020 r. Fundacja AntySchematy 2 zorganizowała projekt badawczo-edukacyjny pt. „Ocalić od zapomnienia. Działania na cmentarzu żydowskim w Ryglicach”. Ryglicki projekt polegał na posprzątaniu, przeprowadzeniu inwentaryzacji nagrobków oraz warsztatów ornamentyki namacewnej. W sprzątaniu i inwentaryzacji wzięli udział uczniowie i uczennice z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie, natomiast w warsztatach uczestnicy z Szkoły Podstawowej w Ryglicach. Opracowaniem zgromadzonego materiału i przygotowaniem publikacji w formacie pdf zajęli się studenci i absolwenci Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pod opieką merytoryczną dr hab. Leszka Hońdo. Koordynacją projektu kierowała dr Katarzyna Suszkiewicz, a opiekę logistyczną i digitalizacją materiałów zajmował się Tomasz Malec.
Partnerami projektu był Urząd Miasta w Ryglicach, Szkoła Podstawowa w Ryglicach, Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie oraz Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Projekt został zrealizowany ze środków Narodowego Instytutu Dziedzictwa w ramach programu „Wspólnie dla dziedzictwa”.
Rezultatami działań w Ryglicach jest zmiana w krajobrazie cmentarza, który został dokładnie wysprzątany, zgromadzone materiały i wstępna inwentaryzacji około 300 macew znajdujących się na cmentarzu żydowskim oraz spis osób pochowanych na tym cmentarzu i publikacja pdf zawierająca inskrypcje z nagrobków.

Odnośniki:

Mapa cmentarza:


Tabela ze spisem osób

Publikacja - Ryglice 2020

Publikacja PDF do pobrania


II Dzień Pamięci w Jaśle

W dniu 17.08.2019 roku odbyły się uroczystości II Dnia Pamięci poświęconego żydowskiej społeczności Jasła. Wszyscy zebrani zgromadzili się pod bramą cmentarza w Jaśle, gdzie powitał ich prezes Fundacji AntySchematy2 Tomasz Malec oraz dr hab. Leszek Hońdo z Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przedstawiono założenia projektu “Zanim będzie za późno” finansowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa z programu Wspólnie dla dziedzictwa, w ramach którego odbyło się dzisiejsze upamiętnienie, po czym zgromadzeni udali się na dworzec kolejowy, gdzie Magdalena Białek przypomniała historię deportacji jasielskich Żydów do obozu Zagłady w Bełżcu i odczytała imiona ofiar odnalezione w Instytucie Pamięci Yad Vashem. Centralnym elementem obchodów było odsłonięcie tablicy pamiątkowej oraz przemówienie przedstawiciela potomków jasielskich Żydów Georgesa Fenigera, który w 2017 roku po 50 latach po raz pierwszy przyjechał do Jasła, skąd pochodziła jego rodzina i mówił o konieczności budowania mostów pozwalającym młodym ludziom na zrozumienie jak wiele żyć zniszczył Holokaust i jak ta tragedia zraniła wiele pokoleń ocalonych. Ostatnim elementem upamiętnienia był wykład dr hab. Leszka Hońdo przedstawiający specyfikę żydowskiego cmentarza w Jaśle. Na uroczystościach byli obecni Adam Pawluś – Foreman Powiatu w Jaśle, Stanisław Pankiewicz – Wicestarosta, Patrycja Bimkiewicz – Kierowniczka Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu miejskiego w Jaśle, Hubert Czerwonka z Urzędu miejskiego, Agata Koba Rzecznik Urzędu Miasta, Katarzyna Koczwara reprezentująca dyrekcję Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle, major Piotr Chmielowski reprezentujący dyrekcję Zakładu Karnego w Jaśle, mieszkańcy Jasła, Nowego Żmigrodu, przedstawiciele rodziny Sprawiedliwych p. Pikulowie, liderzy Forum Dialogu oraz przedstawiciele lokalnych mediów. Po skończonych uroczystościach uczestnicy udali się na poczęstunek do restauracji U Schabińskiej, na budynku której została umieszczona tablica. Jesteśmy ogromnie wdzięczni wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że to upamiętnienie mogło mieć miejsce. W przemowach zarówno władz lokalnych jak i organizatorów motywem przewodnim było przypominanie, że ofiary Holokaustu byli obywatelami polskimi, a obecnie patrząc w przeszłość, ucząc się jej i akceptując powinniśmy budować podwaliny pod dialog dla przyszłych pokoleń.

“Projekt dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa”

Konferencja Prasowa Tarnowskie Macewy

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy na spotkanie podczas którego uczestnicy projektu opowiedzą o inwentaryzacji macew na żydowskim cmentarzu w Tarnowie. Już po raz trzeci pracujemy nad odkrywaniem zapomnianych biografii żydowskich mieszkańców Tarnowa. W tym roku pracujemy nad rozszyfrowaniem kolejnych 300 inskrypcji.
Serdecznie zapraszamy!

Fot. Piotr Morawski

https://www.facebook.com/events/268750607008425/

Projekt Tarnowskie macewy – obóz dla wolontariuszy. Edycja 3

Projekt “Tarnowskie macewy – obóz dla wolontariuszy. Edycja 3” dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – “Wolontariat dla dziedzictwa”.

Głównym celem projektu jest zachęcenie młodzieży do odkrywania dziedzictwa poprzez skatalogowanie części kwatery I, ok. 300 macew znajdujących się na żydowskim cmentarzu w Tarnowie. Drugim bardzo ważnym celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy młodzieży na temat dziedzictwa żydowskiego w Tarnowie.
Uczestnicy projektu zdobywają szeroką wiedzę merytoryczną dzięki uczestnictwu w inwentaryzacji nagrobków oraz publikacji wyników własnej pracy inwentaryzacyjnej.

Etapy projektu:

  • Pierwszym etapem projektu (8-13 lipca 2018) jest obóz dla wolontariuszy w czasie, którego uczestnicy pod opieką dr hab. Leszka Hońdo oraz Maxa Puzio – doktoranta z Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzą inwentaryzację.
  • Drugim etapem projektu (sierpień-październik 2018) jest opracowanie i udostępnienie zinwentaryzowanych macew.

Partnerzy projektu:

  • Instytut Judaistyki UJ
  • Tarnowska.tv

Wszystkie działania prowadzone są w porozumieniu z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków oraz Gminą Wyznaniową Żydowską w Krakowie (właścicielem cmentarza).

Projekt Kompetentni uczniowie w Tarnowie

Fundacja AntySchematy 2 jest jednym z partnerów projektu „Kompetentni uczniowie” realizowanego przez Instytut Europeistyki UJ.
24 kwietnia br. w Tarnowie przedstawiciele Fundacji Ewelina Malik-Warzecha i Tomasz Malec przeprowadzili warsztaty pt. „idea promocji kultury lokalnej oraz dążenie do budowania mostów międzykulturowych”. W czasie zajęć uczniowie zwiedzili cmentarz żydowski w Tarnowie. Próbowali odpowiedzieć na pytania, jaką rolę kultura lokalna pełni w życiu mieszkańców Tarnowa oraz, co oznacza uczestnictwo w kulturze. Projekt zatytułowany „Kompetentni uczniowie”, POWR.03.01.00-00-C064/16, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”, w programie Ścieżki Kopernika 2.0)