Książka pt. “Cmentarz Żydowski w Tarnowie” dr hab. Leszka Hońdo

Dziś zachęcamy Państwa do lektury książki dr hab. Leszka Hońdo “Cmentarz Żydowski w Tarnowie”. Dr hab. Hońdo będzie prowadzić i nadzorować inwentaryzację macew oraz będzie redaktorem publikacji podsumowującej cały projekt.

Dr hab. Leszek Hońdo – od 2000 roku kierownik Zakładu Kultury Żydów w Instytucie Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 1993 obronił pracę doktorską pt. „Religia w ujęciu Franza Rosenzweiga”, a w roku 2000 pracę habilitacyjną: “Stary żydowski cmentarz w Krakowie”. Od roku 1996 sekretarz Komisji Historii i Kultury Żydów Polskiej Akademii Umiejętności. W latach 1996-98 członek zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich. Przewodniczący Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej przy Towarzystwie Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Przedmiotem jego prac badawczych jest kultura Żydów polskich, cmentarze żydowskie w Polsce, początki syjonizmu oraz myśl żydowska w kręgu języka niemieckiego. Autor licznych publikacji naukowych oraz członek rad redakcyjnych czasopism naukowych, w tym „Scripta Judaica Cracoviensia”.