Sprzątanie cmentarza w Sędziszowie Małopolskim 2013/2014

Fundacja AntySchematy 2 wspólnie z uczniami i wolontariuszami ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbylitowskiej Górze, a także uczestnikami Centrum Aktywności Ruchowej i uczniami Zespołu Szkół Zawodowych wspólnie posprzątała i uporządkowała cmentarz żydowski w Sędziszowie Małopolskim. W przeciągu dwóch lat na terenie tego obiektu został wykarczowany młodnik i usunięte śmieci. Fundacja dwa razy do roku wykasza tam trawę. Działania te prowadzone są przy współpracy z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.