Warsztaty

Konkurs pt. “Wielokulturowość Tarnowa – Żydzi i Romowie” (29/03/2011)

Wspólnie z VI LO im. Hanny Chrzanowskiej zorganizowano konkurs pt.: “Wielokulturowość Tarnowa – Żydzi i Romowie”, który zaadresowany był do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu i miasta Tarnowa. Patronat nad konkursem objęli Marszałek województwa małopolskiego, Wojewoda Małopolski, Starosta Tarnowski, Prezydent Tarnowa oraz Uniwersytet Pedagogiczny.


Warsztaty twórcze pt.: “Korczak – człowiek naszych czasów” (18/10/2012)

W dniu 18 października 2012 r. zorganizowano warsztaty z odwzorowywania symboliki namacewnej na cmentarzu żydowskim w Tarnowie podczas warsztatów twórczych organizowanych przez V Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Tarnowie.


Konkursy Korczakowskie Jasło, Tarnów, Rymanów (2012-2013)

Inicjatywa AntySchematy 2 zorganizowały Międzywojewódzkie Konkursy Korczakowskie dla młodzieży ze szkół specjalnych i integracyjnych tj. w 2012 r. – konkurs pt.: “Życie i twórczość Janusza Korczaka widziana oczami dziecka” oraz w 2013 r. – konkurs pt.: “W bajkowym świecie Janusza Korczaka”.


Warsztaty z ornamentyki namacewnej – Rymanów, Jasło, Ołpiny, Nowy Żmigród (2008-2014)

Na zaproszenie Stowarzyszenia “Spotkanie Rymanów” wspólnie z wolontariuszami Inicjatywy AntySchematy 2 zorganizowano warsztaty dla dzieci i młodzieży. Warsztaty polegały na odwzorowywaniu ornamentyki namacewnej na cmentarzu żydowskim w Rymanowie i odbyły się podczas Dni Pamięci OoHolokauście w Rymanowie w dniach12-13 sierpnia 2008/2009. Warsztaty te kontynuowano w latach 2008-2014 w takich miejscach jak: Rymanów, Jasło, Ołpiny, Nowy Żmigród