Konferencje

I Mini-Konferencja pt.: “Dzieciństwo, którego nie było. Holokaust to nie tyko zagłada świata dorosłych” (4/2013)

W dniu 18 kwietnia 2013 Inicjatywa AntySchematy 2 zorganizowała pierwszą w Polsce mini-konferencję, która odbyła się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zbylitowskiej Górze, przeznaczoną dla szkół ponadgimnazjalnych i integracyjnych z woj. małopolskiego i podkarpackiego. Patronat nad tą konferencją objęli Marszałek Województwa podkarpackiego i małopolskiego, Wojewoda Małopolski, Starosta Tarnowski, Rzecznik Praw Dziecka, TVP Kraków, TVP Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Podczas konferencji wygłoszono referaty: AntySchematy 2 jako nośnik nauczania o Holokauście i miejscach pamięci (Tomasz Kocur Malec), Historia obozu Zagłady w Bełżcu i deportacji ludności żydowskiej z Tarnowa (Ewa Koper z Muzeum-Miejsca Pamięci w Bełżcu Oddziału Państwowego Muzeum na Majdanku), Różne oblicza Holokaustu (Leszek Gorycki z Pracowni Mniejszości Narodowych i Etnicznych UP), Dziecko żydowskie w filmie o Zagładzie (dr. Bartosz Kwieciński z Centrum Badań Holokaustu UJ), Tarnów. Żydowskie Krajobrazy (prezentacja książki-albumu aut. Marka Tomaszewskiego).


Konferencja pt.: “Janusz Korczak – idee wychowawcze wobec wyzwań współczesnego świata” (2012)

W dniach 19-20 wrzesień 2012 r. Wojewódzka Biblioteka w Nowym Sączu zaprosiła przedstawicieli Inicjatywy AntySchematy 2 do udziału w konferencji edukacyjnej pt.: “Janusz Korczak – idee wychowawcze wobec wyzwań współczesnego świata”, podczas której Tomasz Malec wygłosił wykład pt.: “Kultura pamięci w działaniach AntySchematów 2”.


Maraton pt.: “Niepogrzebane słowa – pedagogika pamięci. Na przykładzie historii kultury Żydów w Polsce.” (10/2011)

W dniach 17-21 października 2011 Inicjatywa AntySchematy 2 oraz tarnowskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli wspólnie zorganizowały I Maraton Międzykulturowy pt.: “Niepogrzebane słowa – pedagogika pamięci. Na przykładzie historii kultury Żydów w Polsce”. Podczas tej konferencji młodzież mogła skorzystać z zajęć teoretycznych i praktycznych. Zajęcia teoretyczne prowadzili tacy wykładowcy jak: Robert Kuwałek, dr hab. Leszek Hońdo, dr Katarzyna Pabis. Warsztaty dla młodzieży na cmentarzu żydowskim w Tarnowie z odwzorowywania ornamentyki namacewnej poprowadzili przedstawiciele Inicjatywy AntySchematy 2.


Konferencja pt.: “Miejsca pamięci o Holokauście w naszej małej ojczyźnie” (5/2008)

Inicjatywa AntySchematy2 oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle wspólnie z Uniwersytetem Rzeszowskim zorganizowały konferencję pt.: “Miejsca pamięci o Holokauście w naszej małej ojczyźnie”, która odbyła się 15 maja 2008 r. w Zespole Szkół z oddziałami integracyjnymi w Pustkowie Osiedlu. Konferencja ta adresowana była do młodzieży szkól specjalnych i integracyjnych. W trakcie konferencji uczniowie przygotowali prezentacje multimedialne dokumentujące miejsca martyrologii Żydów jasielskich, dębickich i sędziszowskich.