Upamiętnienie nazwiska Nathana Dor-Ner i Manfreda Dor-Ner

8 czerwca 2017 – Upamiętnienie nazwiska Nathana Dor-Ner i Manfreda Dor-Ner oraz 5 ( Grinblat Ajzyk, Nirenberg Doba, Strauss Simon, Fajans Tadeusz, Felcman Lonia ) kolejnych ofiar hitlerowskiego  Mordu na Zamku Lubelskim, 22 lipca 1944. Umieściliśmy je na  tablicach pomnika Ofiar Mordu cmentarza w Lublinie przy ul. Lipowej.

Dnia 22 lipca 1944 zamordowany został ojciec Zvi Richarda Dor-Ner ( Nathan 37.) , Richard miał wtedy 4 lata i widział się z tatą Nathanem na kilka dni przed mordem – był to dziadek Tamar, Daphne and Ann Dor-Ner z Bostonu oraz młodszy brat dziadka Manfred (17.). Rodzina z Bostonu od roku próbowała bezskutecznie dokonać upamiętnienia nazwiska ojca Zvi Richarda oraz Jego wujka, na tablicy Ofiar Mordu lubelskiego. My dokonaliśmy tego dla Nich w 2 miesiące.

AntySchematy 2, Inga i Tomek, dokonaliśmy tego z pomocą Muzeum na Majdanku, Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, IPN O/Lublin , Kancelarii Cmentarza Rektoralnego w Lublinie oraz osób bardzo zaangażowanych. Dziękujemy wszystkim za ogromną pomoc i życzliwość w przygotowaniu dokumentacji, dokonaniu upamiętnienia i wykonaniu napisów na kamiennych tablicach

Chociaż Zvi Richard Dor- Ner nie zdążył zobaczyć tablic, spełniliśmy Jego wolę, był szczęśliwy widząc ostatni etap upamiętnienia. Oddajemy zrealizowany projekt w ręce Jego córek: Tamar, Daphne oraz Ann. Jesteśmy szczęśliwi, że nasza 2 miesięczna praca przywróciła pamięć ważnym dla nas Ofiarom, po 73 latach od straszliwego mordu.

Mord na Zamku Lubelskim 22 lipca 1944

Na kilka godzin przed wyzwoleniem Lublina przez Armię Czerwoną, Wermacht dokonał mordu więźniów, w tym kobiet i dzieci, uwięzionych na Zamku Lubelskim. Gdy w oddali słychać było już rosyjskie działa, na lubelskim Zamku gestapowcy rozstrzeliwali  więźniów. Zamek w Lublinie to jedno z najcięższych niemieckich więzień w okupowanej Polsce. Szacuje się, że w latach 1939–1944 przez więzienie przeszło około 40 tys. osób. W gronie tym znajdowali się m.in. aresztowani więźniowie polityczni,  ofiary ulicznych łapanek, w tym wiele dzieci i kobiet, przestępcy pospolici oraz Żydzi. Mord na Zamku Lubelskim był niespotykaną masakrą.