IX Międzynarodowe Obchody Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu

Sędziszów Małopolski 25 stycznia 2017

Fundacja AntySchematy2, będąca współorganizatorem Obchodów Dnia Pamięci w Sędziszowie Młp., rozpoczęła upamiętnienie Ofiar Holokaustu przypomnieniem, w relacji Prezesa Fundacji Tomasza Kocura-Malca, tragicznej historii społeczności żydowskiej miasteczka oraz historii min. zaprzyjaźnionej z Fundacją Rodziny Kreiników. Modlitwą za zmarłych, złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy na Cmentarzu Żydowskim przy ul. Szkarpowej, uczczono pamięć zamordowanych podczas Shoah.

Przedstawiciele lokalnych władz, Vice Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Pani Bernadeta Frysztak, Z-ca Burmistrza Sędziszowa Pan Wiesław Wojdon, Dyrektor PZL Cezal Pani Bernadetta Sternalska, Inga Marczyńska w imieniu Burmistrz Kołaczyc Pani Małgorzaty Salacha, Prezes Związku Plastyków Artystów Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Rzeszowski Pani Anna Pacuła-Cyzio, Pan Zbigniew Tobiasiewicz Żyd Chasydzki z Synagogi Dynowskiej oraz mieszkańcy Sędziszowa uczestniczyli w obchodach Dnia Pamięci Sędziszowskich Ofiar Holokaustu .

W Miejskim Domu Kultury odbyła się niezwykle ciekawa prelekcja Katarzyny Szuszkiewicz, Vice Prezes Fundacji AntySchematy2 pt. „Nazistowskie ludobójstwa 1941-45” oraz prezentacja przejmującego filmu autorstwa Tomasza Kocura „W cieniu pamięci” o zagładzie tarnowskiej społeczności żydowskiej. Podczas wykładu otwartego Tomasza Kocura Malca „Sędziszowska Samopomoc Żydowska 1940-42” autor zaprezentował po raz pierwszy, nigdzie wcześniej nie publikowane, materiały o działającej w Sędziszowie samopomocy. Dokumenty, o ogromnej wartości historycznej, stanowią nieocenione źródło wiedzy nt. funkcjonowania Judenratu w utworzonym sędziszowskim getcie.

Fundacja AntySchematy2 składa wyrazy podziękowania dla Starostwa Ropczycko-Sędziszowskiego oraz Urzędu Miejskiego w Sędziszowie za pomoc w organizacji Obchodów Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu a wszystkim gościom za obecność.