Upamiętnienie 400 ofiar likwidowanego getta w Sędziszowie

24 lipca 2017 godz. 17.00 – Sędziszów Małopolski
Fundacja AntySchematy2 zaprasza na upamiętnienie 400 ofiar likwidowanego getta w Sędziszowie, zamordowanych i pochowanych na cmentarzu przy ul. Szkarpowej oraz na upamiętnienie Pana Edwarda Kocura – Strażnika Cmentarza Żydowskiego w Sędziszowie w rocznicę jego śmierci.