Tarnowskie Macewy w obiektywie – obóz dla wolontariuszy. Edycja 2

Prezentujemy zdjęcia kilku macew, które zostały poddane inwentaryzacji. Zakończyliśmy już inwentaryzację macew na cmentarzu żydowskim w Tarnowie. Obecnie wolontariusze biorący udział w projekcie opracowują inskrypcje znajdujące się na nagrobkach.