Radomyśl Wielki – w poszukiwaniu śladów żydowskiej przeszłości

W 2021 roku organizowaliśmy projekt pt. : „Radomyśl Wielki – w poszukiwaniu śladów żydowskiej przeszłości”, który był realizowany ze środków Narodowego Instytutu Dziedzictwa w ramach konkursu „Wspólnie dla dziedzictwa”. W ramach tego projektu, podczas 5-dniowego obozu wolontariackiego, który trwał w dniach 11-15 października 2021 r., udało się wraz z młodzieżą z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie wysprzątać część cmentarza żydowskiego w Radomyślu Wielkim. Młodzież zinwentaryzowała 50 macew, stworzyła mapę i wykonała dokumentację fotograficzną nagrobków. Następnie materiał ten został opracowywany, żeby w efekcie końcowym dać 1 katalog zinwentaryzowanych nagrobków, 1 bazę danych oraz mapę nekropolii. W dniu 27 października 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Radomyślu Wielkim odbyły się dodatkowo dwa warsztaty z symboliki namacewnej oraz dwa warsztaty z tematyki genealogicznej.

Dzięki realizacji projektu dokonała się poprawa wizualna nekropolii, a młodzi ludzie pogłębili swoją wiedzę nie tylko na temat kultury żydowskiej, ale także genealogii, którą będą mogli wykorzystać do badań nad historią własnych rodzin. Inwentaryzacja macew przyczyni się do wzrostu wiedzy na temat członków społeczności żydowskiej w Radomyślu i będzie stanowić dostępną bazę do dalszych badań naukowych i poszukiwań genealogicznych. Niewymiernym wpływem będzie także rozpowszechnienie tematyki związanej z lokalnym dziedzictwem pośród mieszkańców Radomyśla Wielkiego – zwłaszcza uczniów i uczennic lokalnej szkoły.

Bardzo dziękujemy Dyrekcji obu szkół i Pani Marii Przybyszewskiej ze szkoły w Radomyślu Wielkim za pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia.