previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Projekt Tarnowskie macewy – obóz dla wolontariuszy. Edycja 3

Projekt Tarnowskie macewy – obóz dla wolontariuszy. Edycja 3. Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wolontariat dla dziedzictwa”.

Głównym celem projektu jest zachęcenie młodzieży do odkrywania dziedzictwa poprzez skatalogowanie części kwatery I, ok. 300 macew znajdujących się na żydowskim cmentarzu w Tarnowie. Drugim bardzo ważnym celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy młodzieży na temat dziedzictwa żydowskiego w Tarnowie.
Uczestnicy projektu zdobywają szeroką wiedzę merytoryczną dzięki uczestnictwu w inwentaryzacji nagrobków oraz publikacji wyników własnej pracy inwentaryzacyjnej.

Etapy projektu:
* Pierwszym etapem projektu (8-13 lipca 2018) jest obóz dla wolontariuszy w czasie, którego uczestnicy pod opieką dr hab. Leszka Hońdo oraz Maxa Puzio – doktoranta z Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzą inwentaryzację.
* Drugim etapem projektu (sierpień-październik 2018) jest
opracowanie i udostępnienie zinwentaryzowanych macew.
Partner projektu:
Instytut Judaistyki UJ
Tarnowska.tv
Wszystkie działania prowadzone są w porozumieniu z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków oraz Gminą Wyznaniową Żydowską w Krakowie (właścicielem cmentarza).