previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Patronat Medialny RDN Małopolska

Miło nam poinformować, że Radio RDN Małopolska obejmie patronatem medialnym projekt „Prawosławny skrawek Tarnowa” Dziękujemy !
Bon Edukacyjny dofinansowano w ramach programu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Celem warsztatów „Prawosławny skrawek Tarnowa” jest kształtowanie szacunku i wrażliwości artystycznej oraz postawy zainteresowania historią, tradycją oraz wielokulturowością lokalnej mniejszości. Celem jest także wypracowanie w uczniach umiejętności odbioru sztuki i informacji w niej zawartych z uwzględnieniem specyfiki przekazu i środków przekazu.
Zakładając, że niewiedza i brak świadomości w odniesieniu do wielokulturowego dziedzictwa oraz historii i sztuki regionu jest największym wrogiem dla rozwoju lokalnego oraz budowania świadomego artystycznie i historycznie społeczeństwa, Fundacja AntySchematy 2 chce rozbudzić w młodzieży uczestniczącej do szkół średnich w Tarnowie chęci obcowania z kulturą i sztuką obecnych mniejszości narodowych i etnicznych region. Działaniu przyświeca idea promocji kultury lokalnej oraz dążenie do budowania mostów międzykulturowych

Czytaj dalej →

Patronat Honorowy nad projektem objął Marszałek Województwa Małopolskiego

Patronat Honorowy nad projektem objął Pana Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego. Bon Edukacyjny Prawosławny skrawek Tarnowa Bizantyjski Mistycyzm ikony Ikonografia- widzialny obraz Niewidzialnego dofinansowano w ramach programu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Patronat Honorowy Związku Artystów Plastyków Rzeczpospolitej Polskiej

Prezes Związku Artystów Plastyków Rzeczpospolitej Polskiej objął Patronatem Honorowym projekt „Prawosławny skrawek Tarnowa. Bizantyjski mistycyzm ikony. Ikona – widzialny obraz Niewidzialnego”.

 

 

Czytaj dalej →

Bon Edukacyjny 2017 Prawosławny Skrawek Tarnowa Bizantyjski mistycyzm ikony.

„Prawosławny skrawek Tarnowa” Bizantyjski mistycyzm ikony. Ikonografia – widzialny obraz Niewidzialnego oraz towarzysząca mu wystawa ikon.
Nowy projekt Fundacji AntySchematy 2, tym razem dla upamiętnienia wielokulturowości,
w szczególności prawosławia, historii ikony i jej warsztatu oraz historii obecności cerkwi
w Tarnowie, w czasie I wojny światowej. Realizowany będzie w formie warsztatów dla grupy uczniów szkół tarnowskich. Jest to kolejny projekt promujący kulturę lokalną i budujący mosty wielokulturowości. Poprzez ten projekt Fundacja chce wykształcić w młodzieży postawę zrozumienia, szacunku i zainteresowania dla religii, sztuki i muzyki wywodzącej się z innej kultury,
w szczególności ikonograficznych przekazów kultury i religii prawosławia.

Czytaj dalej →