In memoriam , 12 sierpnia 1942 – 12 sierpnia 2016

W 2016 roku mija 74 lata od dnia zagłady żydowskiej społeczności Kołaczyc i Brzostku przez hitlerowskiego okupanta ziem podkarpackich. 260 współmieszkańców, kobiety, dzieci, mężczyźni z Kołaczyc i Brzostku, zostało bestialsko zamordowanych w lesie w Krajowicach i pochowanych we wspólnej mogile. Uroczystość uczczenia Pamięci o ofiarach Holokaustu rozpoczęła się przypomnieniem historii tragicznego dnia 12 sierpnia 1942 roku – zagłady na Błoniach w Kołaczycach.

W drugiej części uroczystości delegacje z Dukli, Rzeszowa, Tarnowa, Jasła, Nowego Żmigrodu i Kołaczyc złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze dla upamiętnienia żydowskiej społeczności Kołaczyc pochowanej w leśnej mogile. Jak wielokrotnie podkreślali obecni Goście, najważniejsze w upamiętnieniach jest przywracanie pamięci oraz budowanie tolerancji i szacunku do wielokulturowości polskiej ziemi.

Fot. Inga Marczyńska