בונוס לתכנית חינוכית דף:

Projekt ,,Kartką i węglem”

Odkrywanie dziedzictwa kulturowego gminy Szerzyny” to cykl warsztatów i wykładów otwartych, skierowanych do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Szerzyn, Ołpin, Żurowej, Swoszowej oraz Czermnej. Jego celem jest upowszechnienie wiedzy na temat historii regionu, ze szczególnym uwzględnieniem zamieszkujących go niegdyś mniejszości narodowych i etnicznych. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego w roku 2015 w ramach konkursu na realizację zadań w dziedzinie edukacji „Małopolskie dziedzictwo – bon edukacyjny”. Honorowy patronat nad projektem objął Wójt Gminy Szerzyny Grzegorz Gotfryd.

Czytaj dalej →

Spotkanie z uczestnikami projektu

Spotkanie z Panią Anną Niemiec z Urzędu Gminy w Szerzynach i dyrektorami szkół z Szerzyn, Ołpin, Żurowej, Czeremnej i Swoszowej. Omówienie sposobu realizacji projektu “Kartką i węglem. ,,Odkrywanie dziedzictwa kulturowego gminy Szerzyny”.

Konferencja Prasowa

W dniu 1 października 2015 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli fundacji Antyschematy 2 z przedstawicielami gminy Szerzyny. W zebraniu wzięli udział członkowie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty,pracownicy Gminnego Centrum Kultury
i Czytelnictwa oraz dyrektorzy placówek edukacyjnych. Podczas spotkania omawiano dalsze etapy realizacji projektu pt.: “Kartką i węglem. Odkrywanie dziedzictwa kulturowego Gminy Szerzyny” oraz ustalono harmonogram warsztatów i wykładów otwartych.

Zachęcamy do obejrzenia materiału wideo z tego spotkania. Dziękujemy – jak zawsze niezawodnej – Tarnowska.tv!

Na nowo odkryją dziedzictwo kulturowe gminy Szerzyny

Ruszamy z naszym cyklem warsztatów i wykładów!

Pierwszy warsztat – z odwzorowywania symboliki namacewnej na żydowskim cmentarzu w Ołpinach – został przeprowadzony dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowejim . Jana Pawła II w Swoszowej przez Tomasza Malca. Opiekę nad uczniami sprawowała Pani Agnieszka Bracik. Zachęcamy do obejrzenia prac uczestników.

Czytaj dalej →

(Polski) Historia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Swoszowej

Sorry, this item is not available now…