שותף לפרויקט חדש

היום אנו מעוניינים להציג בפניך את השותפה שלנו לפרויקט: “הועדה לשימור מורשת יהודית בטרנוב”. המטרה של הועדה לדאוג לאתרים היהודים בכל האזורים שהיו שייכים בעבר לאזור גליציה ולהפיץ מידע היסטורי ותרבותי על יהודי פולין. כמו כן הועדה מעורבת בדיאלוג יהודי-פולני.
אני ממליצים לך לצפות בסרט קצר בו ראש הוועדה Adam Bartosz מספר את סיפורו של בית הקברות היהודי בטרנוב. כמו כן אני מציגים בפניך ספר הדרכה קצר באנגלית שהוכן על ידי A.Bartosz , J. Koziol
https://www.youtube.com/watch?v=zlUUrarSOt8
http://www.muzeum.tarnow.pl/multimedia/Cm_zyd_ang.pdf