75 Rocznica likwidacji getta sędziszowskiego.

Antychematy2, przyjaciele, władze lokalne i powiatu, 24 lipca br, upamiętniły w Sędziszowie Młp, 400 ofiar getta w 75. rocznicę jego likwidacji. W tym roku dokonano także upamiętnienia strażnika sędziszowskiego cmentarza Edwarda Kocura w rocznicę jego śmierci. Cześć Jego pamięci!
Getto zostało zlikwidowane dnia 24.07.1942 roku. Na Rynku i cmentarzu żydowskim Niemcy dokonali masowych egzekucji ok. 400 Żydów z Ropczyc, Kolbuszowej i Mielca.Około 1,5 tys. Żydów zostało wywiezionych do getta w Dębicy, skąd przetransportowano ich do niemieckich nazistowskich obozów zagłady w Bełżcu i Pustkowie. Pozostali trafili do getta w Rzeszowie. Sędziszowską masakrę przeżyła tylko 1 osoba.