Upamiętnienie Mogiły Sali Korzennik, Racheli Pacher

AntySchamety2 upamiętniły 12 sierpnia 2016 śmierć dziewczynek, Sali Korzennik i Racheli Pacher – mieszkanek gminy Kołaczyce. Upamiętniono niedostępną mogiłę w centrum Kołaczyc, złożono kwiaty i zapalono znicz. Z powodu brak należnego do niej dostępu, mogliśmy jedynie dostać się tam poprzez krzaki z sąsiedniej posesji i pozostawić kwiaty oraz znicze pod ogrodzeniem, które oddziela nas od samej mogiły. Od dłuższego czasu AntySchamty 2 negocjują z Urzędem Miejskim w Kołaczycach i właścicielem posesji J. Mockiem o udostępnienie dojścia do tej mogiły, aby otoczyć ją opieką i godnie oddawać hołd, zamordowanym przez hitlerowców w czasie Holokaustu, spoczywającym tu dziewczynkom. O całej sprawie powiadomiona jest również Komisja Rabiniczna do Spraw Cmentarzy w Warszawie, która również zaangażowana jest w publiczne udostępnienie mogiły, aby sprawować nad nią należną mogile wojennej opiekę.